Vyriausybė imasi iš pagrindų pertvarkyti ūkio subjektų veiklos priežiūrą

pagal | 2010-01-18

Vyriausybė pasitarime šiandien iš esmės pritarė Ūkio ir Teisingumo ministerijų parengtoms verslą kontroliuojančių įstaigų pertvarkos gairėms. Įvykužius jose numatytas priemones, verslo kontrolierių liks mažiau, o jų veikla taps efektyvesnė ir skaidresnė.

Šiuo metu Lietuvoje veikia daugiau kaip pusantro šimto verslą kontroliuojančių įstaigų. Atlikta analizė rodo, kad neretai dubliuojasi šių įstaigų funkcijos, jos imasi kontroliuoti neesminius dalykus. Tokie kontrolės metodai sukelia didžiulių trukdžių verslui ir dažnai sudaro galimybes korupcijai.
„Dabar verslui tenkanti kontrolės našta yra neracionaliai didelė – tos pačios veiklos sritys gali būti inspektuojamos net kelių institucijų, o kontrolierių veiklą reguliuojančios taisyklės yra nesusistemintos, sunkiai prieinamos. Pagrindinis šios pertvarkos tikslas – atskirti verslą kontroliuojančių įstaigų turimą sankcijų- „baudžiamąją“ funkciją nuo inspektavimo funkcijos ir sukurti kokybiškesnę, skaidresnę ir efektyvesnę verslo kontrolės sistemą“, – sako ūkio viceministras Rimantas Žylius.
Pirmuoju pertvarkos etapu – iki 2010 m. kovo 30 d. – bus nustatytos institucijų kontrolė sritys. Verslą kontroliuojančias įstaigas siūloma sugrupuoti pagal veiklos sritis į 8 grupes: aplinkos, konkurencijos ir rinkos priežiūros, finansų rinkos, kultūros ir švietimo, mokesčių, muitų ir apskaitos, visuomenės ir asmens sveikatos, produktų saugos bei procesų saugos. Šiuo etapu pagal sritis sugrupuotos kontroliuojančiosios įstaigos turės išgryninti savo funkcijas.
Antruoju etapu – nuo kovo 31 d. iki 2010 metų pabaigos – inspektavimo institucijos pagal aiškius kriterijus bus sujungtos į grupes ir pradės koordinuoti savo veiksmus, bus sukurtas kiekvienos inspektavimo srities komitetas. Tai bus visuomeniniais pagrindais veikianti institucija, koordinuosianti atitinkamos inspektavimo srities veiklą.
Planuojama, kad trečiuoju etapu pradės veikti vieninga ir optimizuota verslą kontroliuojančių institucijų sistema. Tuomet sankcijų skyrimo funkcija jau bus atskirta nuo inspektavimo funkcijos, o paslaugų teikimo funkcijos, nebūdingos viešajam administravimui, perduotos privatiems subjektams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *