Stambių atliekų išvežimo reikalai pajudėjo iš mirties taško

pagal | 2010-01-16

Penktadienį į Aplinkos ministeriją buvo pakviestas Vilniaus mero pavaduotojas Romas Adomavičius, kur jam buvo pareikštas ministerijos nepasitenkinimas esama atliekų tvarkymo padėtimi sostinėje.

Aplinkos viceministras Aleksandras Spruogis paaiškino iškvietimo priežastis: “Mes buvome susitikę maždaug prieš pusmetį, kalbėjome, kad turime tam tikrų problemų ir vizijų, kaip pagerinti atliekų tvarkymą Vilniaus mieste. Praėjo pusė metų. Mus jaudina tai, kad kai kurios anksčiau įvardintos problemos liko neišspręstos, be to, atsirado naujų, kurios taip pat nepagerina bendro gyventojų nusiteikimo mūsų atžvilgiu”, – teigė aplinkos viceministras.

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Rolandas Masilevičius priminė, kad problemos dėl atliekų tvarkymo Vilniaus mieste buvo įvardintos jau seniai. Vyriausybės užduotys strateginiame atliekų tvarkymo plane buvo nustatytos 2002 metais, ir savivaldybėms duoti tam tikri kriterijai, kuriuos jos turi pasiekti ir įgyvendinti, kad gyventojams būtų suteikta prieinama vieša komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.

Po visų pasitarimų buvo pereita į kitą administracinį lygį, kurio metu buvo surašyti privalomieji nurodymai. Tikėtasi, kad jie labiau įpareigos savivaldybę pajudėti ta linkme. Deja, tenka konstatuoti, apgailestavo R.Masilevičius, kad šiemet sausio 7 d. kartu su savivaldybės atstovais patikrinus, kaip vykdomi praėjusių metų liepą surašyti privalomieji nurodymai, du pagrindiniai jų liko neįvykdyti.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija neužtikrino, kad sostinėje būtų įrengta 11 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių, kiekviena 50-čiai tūkst. gyventojų. Šiuo metu daugiau nei pusei milijono vilniečių skirta tik viena aikštelė Gariūnuose. Taip pat savivaldybės administracija neužtikrino, kad miesto gyvenamuosiuose individualių namų kvartaluose, sodų ir garažų savininkų bendrijų teritorijose būtų įrengta ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų konteinerių aikštelę.

Su didelių gabaritų atliekų saugojimo ir surinkimo aikštelių trūkumu buvo susidūręs dažnas miestų gyventojas. Seni baldai, statybos ir griovimo atliekos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, naudotos padangos, pavojingos buitinės atliekos, antrinės žaliavos, biologiškai skaidžios atliekos, seni dažai ir chemikalai keldavo rūpesčių ne tik šių atliekų šeimininkams, bet ir aplinkiniams. Dažnai visa tai atsidurdavo prie buitinių šiukšlių konteinerių arba prie kaimynų tvorų, pamiškėse ir paupių krūmuose.

Nors pastaruoju metu reikalai pajudėjo į gerąją pusę – yra sudaryta schema, kur numatyta įrengti stambių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, tačiau tai nėra darbinis dokumentas, o greičiau “ketinimų protokolas”. R.Masilevičius pasigedo aiškios vizijos, kada šis planas bus realizuotas. Dar viena susirūpinimą kelianti problema – savivaldybės požiūris į aplinkosauginius reikalavimus: strateginių uždavinių ir sprendimų įgyvendinimas bei atsakomybė savivaldybėje pavedama mažiausiai įgaliojimų turinčiam skyriaus eiliniam specialistui, – teigė departamento vadovas R.Masilevičius.

Kartu su vicemeru atvykusi Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja Raimonda Rudukienė paaiškino, kad didžiausia problema yra ta, jog Vilniuje nėra laisvos žemės. Kad būtų įrengta Europos Sąjungos reikalavimus atitinkanti atliekų saugojimo aikštelė, reikalingi nemaži žemės plotai. Juos gali tekti nuomotis. Tačiau miestelėnams vežti į miesto pakraščius stambiagabarites atliekas yra neparanku. Jie mieliau atsikratys “balasto” prie šalia namų esančio šiukšlių konteinerio ar artimiausiame miškelyje.

Prieš pusmetį buvo nuspręsta ieškoti galimybių įrengti saugyklas savivaldybės įmonių teritorijose. Buvo apklausti penkių įmonių vadovai, ir gauti neigiami atsakymai.

Diskusijos metu buvo prieita nuomonės, kad situaciją pakeis būsimieji konkursai, kuriuos savivaldybė skelbs po to, kai liepos viduryje bus panaikintos apskričių administracijos, su kuriomis iki šiol reikėdavo derinti visus su teritorijomis susijusius klausimus.

Vilniaus mero pavaduotojas Romas Adomavičius reziumavo, kad padedant Aplinkos ministerijai, artimiausiu metu bus parengtas priemonių planas atliekų tvarkymo užduotims įgyvendinti, kuris bus pateiktas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos politikams. Priėmus sprendimą, bus daromi konkretūs žingsniai aikštelių įrengimui.

Pasitarimo dalyviai sutarė po kelių mėnesių rengti pasitarimą ir toliau spręsti aktualias Vilniaus miesto atliekų tvarkymo problemas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *