„Eksportuojančioji Lietuva“ skatins eksportą bei rems smulkųjį ir vidutinį verslą

pagal | 2010-01-16

Ūkio ministerijoje vyksta pirmas bendras viešosios įstaigos „Eksportuojančioji Lietuva“ valdybos ir patarėjų tarybos posėdis.

Pasak ūkio viceministro Arnoldo Burkovskio, įsteigus „Eksportuojančiąją Lietuvą“ padėti pamatai tikrajam smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimui. „Dabar verslui labai aktualu išgirsti iš kur jie gali tikėtis visokeriopos paramos, todėl esame pasirengę nuosekliai dirbti šioje srityje“, – teigė A. Burkovskis.

Pertvarkius Lietuvos ekonominės plėtros agentūrą (LEPA) bei atskyrus eksporto skatinimo ir investicijų pritraukimo funkcijas įkurtos dvi viešosios įstaigos – „Eksportuojančioji Lietuva“ ir „Investuok Lietuvoje“. VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“ steigėja Ūkio ministerija koordinuoja įstaigos veiklą kartu su partnerėmis: Užsienio reikalų ministerija, Smulkaus ir vidutinio verslo taryba, savivaldybėmis, verslo asociacijomis. VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“ patarėjų taryba sudaryta iš minėtų partnerių deleguotų atstovų.

„VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“ buvo įsteigta siekiant įgyvendinti dvi pagrindines funkcijas: skatinti eksportą ir remti smulkųjį ir vidutinį verslą. Dirbdama eksporto skatinimo srityje, įstaiga vykdys projektus, didinančius įmonių konkurencingumą, rems įmonių jungimąsi į klasterius ar didesnes tiekimo grandines, rengs eksporto mokymus, organizuos verslo misijas ir dalyvavimą parodose užsienyje. Per savo atstovų užsienyje tinklą „Eksportuojančioji Lietuva“ teiks verslui paslaugas, padedančias Lietuvos įmonėms skverbtis į užsienio rinkas“, – sako įstaigos generalinis direktorius Paulius Lukauskas. Remdama smulkųjį ir vidutinį verslą bei eksportuotojus „Eksportuojančioji Lietuva“ skleis informaciją apie verslo paramos priemones, skatins verslumą, rems eksporto rinkodaros priemones, organizuos mokymus ir konsultacijas, teiks verslo inkubavimo paslaugas per atstovų Lietuvos regionuose ir užsienyje tinklą.

Šios dienos posėdyje aptariami „Eksportuojančioji Lietuva“ valdybos ir patarėjų tarybos darbo reglamentai, viešosios įstaigos misija, funkcijos bei finansavimo šaltiniai. Aptariama Eksporto strategija ir jos įgyvendinimo priemonės, Viešųjų paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui plėtros programos projektas, būsimos sutartys su Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba ir savivaldybėmis. Svarstomos struktūrinių fondų priemonės eksportui ir smulkiajam ir vidutiniam verslui, komercijos atašė veikla ir jos rezultatai, viešųjų paslaugų ir finansinės paramos verslui poreikis.

VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“ valdybą sudaro: ūkio viceministras Arnoldas Burkovskis, užsienio reikalų viceministrė Asta Skaisgirytė-Liauškienė, BIOK laboratorijos direktorius Linas Čereška, AB „Amilina“ generalinis direktorius Mindaugas Gedvilas, Alytaus krašto verslininkų asociacijos prezidentė Aldona Dalia Matukienė, Vičiūnų grupės valdybos narys Liudas Skierus, UAB „Intersurgical“ generalinis direktorius Sigitas Žvirblis.

Viešųjų įstaigų „Eksportuojančioji Lietuva“ ir „Investuok Lietuvoje“ finansavimui iš valstybės biudžeto 2010 m. skirta 3,38 mln. Lt. Tai yra 40 proc. mažiau nei 2009 m. buvo skirta Lietuvos ekonominės plėtros agentūrai (LEPA).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *