Skelbiama atranka į delegavimo rezervą

pagal | 2010-01-28

Vadovaujantis Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo (Žin., 2007, Nr. 81-3322) 11 straipsniu, pretendentai į pareigas ar pareigybes civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose, taip pat į pareigas ar pareigybes tarptautinėse, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių institucijose, susijusias su krizių valdymu ir bendra Europos Sąjungos užsienio, saugumo ir gynybos politika, į kurias gali būti deleguojama per 30 ar mažiau dienų nuo informacijos apie šias pareigas ar pareigybes gavimo valstybės institucijoje ar įstaigoje dienos, atrenkami iš delegavimo rezervo. Pareigų ar pareigybių civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose, taip pat pareigų ar pareigybių tarptautinėse, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių institucijose, susijusių su krizių valdymu ir bendra Europos Sąjungos užsienio, saugumo ir gynybos politika, į kurias deleguojama iš delegavimo rezervo, sąrašas patvirtintas Užsienio reikalų ministro 2008 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-126.

Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad atranka gali būti organizuojama Užsienio reikalų ministerijos iniciatyva, atsižvelgiant į tarptautinių ir Europos Sąjungos institucijų ar užsienio valstybių institucijų delegavimo poreikius. Užsienio reikalų ministro 2010 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-3 patvirtintas į delegavimo rezervą atrenkamų pretendentų skaičius – 100 asmenų.

Vadovaujantis Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, pretendentų į delegavimo rezervą atranką organizuoja ir vykdo Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į šias teisės aktų nuostatas bei siekiant papildyti delegavimo rezervą, teikiame informaciją apie reikalavimus, kuriuos turi atitikti pretendentai į delegavimo rezervą:

1. turėti ne mažesnę nei 8 m. profesinę (darbo) patirtį (tai turi būti nurodyta gyvenimo aprašyme). Šis reikalavimas netaikomas pretendentams, norintiems vykti tik į rinkimų stebėjimo misijas;

2. gerai mokėti anglų kalbą (įgudusio vartotojo lygis). Geras prancūzų, ispanų, rusų ir portugalų kalbų mokėjimas būtų privalumas;

3. būti geros fizinės ir psichinės sveikatos būklės.

Pirmenybė teikiama pretendentams, galintiems vykti į visas misijas.

Pretendentų į rinkimų stebėjimo misijas privalumai:

§ darbo stebint ar administruojant rinkimus patirtis;

§ darbo didelio masto tarptautinėse misijose ar žmogaus teisių stebėsenos misijose patirtis;

§ dalyvavimas pilietinės visuomenės organizacijose;

§ darbo demokratijos sklaidos ir žmogaus teisių srityje patirtis;

§ tarptautinių institucijų (Europos Sąjungos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos) veiklos išmanymas.

Pretendentai į delegavimo rezervą, atitinkantys nustatytus reikalavimus, Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (Kalvarijų g. 3, Vilnius) iki 2010 m. balandžio 30 d. turėtų pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą, adresuotą atrankos į delegavimo rezervą komisijai atrinkti į delegavimo rezervą (šiame prašyme pretendentas į delegavimo rezervą taip pat išreiškia savo sutikimą, kad duomenys apie jį (vardas, pavardė, pareigos, gyvenimo aprašymas, kita reikalaujama informacija) būtų pateikti Užsienio reikalų ministerijai);

2. užpildytą nustatytos formos pretendento anketą;

3. užpildytą klausimyną, skirtą į delegavimo rezervą atrinktų pretendentų duomenims valdyti ir optimizuoti pretendentų atrankai iš delegavimo rezervo;

4. gyvenimo aprašymą;

5. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas į delegavimo rezervą, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar prokuroras, būtų atrinktas į delegavimo rezervą ir būtų deleguotas į pareigas ar pareigybes civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose, taip pat į pareigas ar pareigybes tarptautinėse, Europos Sąjungos institucijose ir užsienio valstybių institucijose, susijusias su krizių valdymu ir bendra Europos Sąjungos užsienio, saugumo ir gynybos politika;

6. informaciją apie užsienio kalbų mokėjimo lygį arba tai patvirtinantį dokumentą.

7. galiojančią sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, patvirtinančią gerą asmens fizinės ir psichinės sveikatos būklę, arba laisvos formos asmeninį pareiškimą, patvirtinantį gerą fizinės ir psichinės sveikatos būklę.Atrankoje dalyvaus pretendentai, pateikę visus aukščiau nurodytus dokumentus.

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, jau įtraukti į delegavimo rezervą papildomoje atrankoje nedalyvauja bei neturi pateikti naujų dokumentų.

Daugiau informacijos Jums suteiks Inga Budrienė, tel. 271 8675, el. p. inga.budriene@vrm.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *