Siūloma įteisinti kompensacines priemones už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis

pagal | 2010-01-13

Vakar Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtoms Miškų įstatymo pataisoms ir papildymams ir teikia juos Seimui. Papildytas įstatymas įteisintų kompensacines priemones už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis.

Pataisų rengėjai siūlo nustatyti atvejus, kada galima ir kada draudžiama miško žemę paversti kitomis naudmenomis. Asmenys, inicijuojantys valstybinės miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis, privalėtų į valstybės biudžetą sumokėti piniginę kompensaciją. Šią kompensaciją sudarytų kitomis naudmenomis paverčiamos miško žemės sklypo vertė rinkos kainomis, jame augančio medyno įveisimo bei išauginimo iki atitinkamo amžiaus išlaidos ir prarasto medienos prieaugio, kurį šis medynas sukauptų iki nustatyto pagrindinių kirtimų amžiaus, vertė nenukirsto miško kainomis. Privačios miško žemės savininkai ar naudotojai, organizuojantys šios žemės pavertimą kitomis naudmenomis, privalėtų įveisti mišką ne mažesniame plote nei kitomis naudmenomis paverčiamos miško žemės plotas arba sumokėti į valstybės biudžetą piniginę kompensaciją. Sumokėtos piniginės kompensacijos būtų naudojamos naujiems miškams įveisti.

Atsižvelgiant į didesnę II ir III grupės miškų ekologinę ir socialinę vertę, miško žemę kitomis naudmenomis paverčiant III grupės miškuose turėtų būti mokama dviguba piniginė kompensacija, II grupės miškuose – triguba. Šios kompensacijos būtų naudojamos atitinkamai didesnio ploto miškui įveisti ir išauginti. Tai iš dalies kompensuotų II ar III miškų grupės miško didesnės ekologinės ir socialinės vertės praradimą.

Įteisinus kompensacines priemones už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis, leidžiančias kompensuoti šio proceso metu aplinkai daromą žalą, būtų sudarytos sąlygos teritorijų planavimo proceso metu lengviau derinti su visuomene bei suinteresuotomis institucijomis planuojamus įrengti verslo ar infrastruktūros objektus mišku apaugusioje žemėje, o kompensavimo principas būtų skaidrus ir aiškus.

Priėmus kitas siūlomas Miškų įstatymo pataisas ir papildymus, būtų supaprastintas tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas ir sudarytos palankios sąlygos turizmo paslaugų infrastruktūrai kaimo gyvenamosiose vietovėse plėtoti, bus leidžiama į dalis skaidyti privačią miško valdą tais atvejais, kai ją pageidaus pasidalyti bendrosios nuosavybės teise valdantys savininkai.

Aplinkos ministerijos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *