Pirmosios slėnių investicijos – į jūrinius tyrimus, superkompiuterį ir lazerių kompleksą

pagal | 2010-01-08

Pirmosios ES struktūrinių fondų lėšos mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti atitekės į Klaipėdos Jūrinį slėnį ir Vilniaus „Santaros“ bei „Saulėtekio“ slėnius. Šiandien Švietimo ir mokslo ministerijoje pasirašomos pirmosios trys mokslo, studijų ir verslo slėnių sutartys dėl investicinių projektų finansavimo. Šiems projektams iš ES fondų skiriama 106 mln. Lt.

„Lietuva dar niekada neturėjo tokių palankių finansinių sąlygų plėtoti mokslo tyrimus, jų pagrindu kurti šiuolaikines technologijas, lemiančias ekonomikos pažangą ir žmonių gerovę, – sako švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius. – Steigiant mokslo, studijų ir verslo slėnius atliktas didžiulis parengiamasis darbas, kad investicijos būtų panaudotos skaidriai ir efektyviai. Visi projektai praėjo keleriopą ekspertų vertinimą ir buvo stabdomi, jeigu kildavo bent menkiausių abejonių dėl jų paruošimo kokybės ar numatomų pasiekti rezultatų.”

Klaipėdos universitetas įgyvendins 89,2 mln. Lt projektą, numatantį sukurti Jūrinio slėnio branduolį. Universiteto miestelio teritorijoje bus pastatytas naujas laboratorijų pastatas, įrengtos keturios modernios laboratorijos, taip pat bus investuojama į modernią įrangą ir auditorijas, atnaujinta studijų infrastruktūra. Už šias lėšas bus perkamas ir modernus mokslinių tyrimų laivas.

Pasak Klaipėdos universiteto rektoriaus Vlado Žulkaus, beveik 90 mln. litų – tai svari suma Lietuvos jūriniam sektoriui, kuris sudaro apie vieną penktadalį Lietuvos bendro vidaus produkto, vystyti. Investavusi į mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimą jūrinių tyrimų srityje Lietuva galės išplaukti ne tik į Baltijos, bet ir į platesnius mokslinių tyrimų vandenis.

Vilniuje „Santaros“ slėnyje bus kuriamas Informacinių technologijų atviros prieigos centras, jungiantis geografiškai nutolusius kompiuterinius resursus. Toks virtualus superkompiuteris galės spręsti dideliems skaičiavimo resursams imlius uždavinius. Projekto vertė – 5,4 mln. Lt.

„Saulėtekio“ slėnyje Vilniaus universiteto Lazerinių tyrimų centro (LTC) pagrindu pradedamas kurti Tarptautinės prieigos lazerinis kompleksas „Naglis“, kuriam bus skirta 11,4 mln. Lt. Šios lėšos bus investuojamos į LTC antstato statybą, mokslinių laboratorijų įrengimą ir modernaus lazerinio komplekso, integruoto į bendrą mokslinių tyrimų erdvę bei studijų sistemą, sukūrimą.

Vilniaus universiteto rektorius Benediktas Juodka pabrėžė, kad tik investuodami į studijų, mokslo ir verslo trikampį galėsime pasiekti ženklaus mokslo ir studijų kokybės pokyčio.

Lietuvoje kuriami penki integruoti mokslo, studijų ir verslo slėniai – „Santara“ ir „Saulėtekis“ Vilniuje, „Santaka“ ir „Nemunas“ Kaune bei „Jūrinis“ Klaipėdoje. Iš Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų ES struktūrinių fondų keturiolikai slėnių projektų numatoma skirti 831 mln. Lt. Maždaug 40 proc. lėšų planuojama skirti infrastruktūros atnaujinimui, apie 60 proc. – moderniai mokslinei įrangai.

Slėniuose dirbantys tyrėjai ir mokslininkai konkurso keliu galės pretenduoti į ES struktūrinių fondų lėšas moksliniams tyrimams ir kompetencijos kėlimui. Šiems poreikiams bus skirta 525 mln. litų.

Didžiąją dalį visų programų lėšų numatoma sutelkti keturiems mokslo ir verslo sąveikai imliems sektoriams – gamtos išteklių ir žemės ūkio, biomedicinos ir biotechnologijos, medžiagų mokslo, fizikinių ir cheminių technologijų, inžinerijos ir informacinių technologijų.

Planuojama, kad bendra 2007–2013 metų ES parama Lietuvos mokslo ir verslo sanglaudai iš Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ūkio ministerijos administruojamų fondų viso sieks apie 2 milijardus litų.

Steigiant mokslo, studijų ir verslo slėnius siekiama atnaujinti Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas aktyviam mokslo ir verslo bendradarbiavimui, kuriančiam aukštą pridėtinę vertę. Atlikus analizę buvo išskirtos perspektyviausios tyrimų kryptys, pagal kurias buvę atskiri mokslo institutai jungiami į stambesnius, intelektualiai pajėgesnius mokslo centrus. Naujieji mokslo centrai kursis slėniuose, kur mokslui bus sudaryta tiesioginė galimybė bendradarbiauti su aukštosioms technologijoms imliu verslu.

Artimiausiu metu, 2010 m. pradžioje planuojamos pasirašyti dar 2 slėnių projektų sutartys, kurioms bus skirta 173 mln. Lt. Kauno technologijos universiteto „Santakos” slėnyje kuriamam Nacionaliniam atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centrui bus skirta 119,8 mln. Lt. Taip pat „Santakos” slėnyje veiks Kauno medicinos universiteto kuriamas Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras, kuriam numatyta skirti 53 mln. Lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *