Mokyklos, sukūrusios naują organizacijos struktūros modelį, savo patirtimi dalijasi su kiekviena mokykla

pagal | 2010-01-12

Kiekvienai Lietuvos mokyklai bus padovanota Švietimo ir mokslo ministerijos išleista knyga „Nauja mokyklos organizacinė struktūra“. Knygoje pateikiami devyni mokyklos organizacinės struktūros modelio variantai, kuriuos sukūrė ir išbandė 26-ios mokyklos, dalyvavusios Mokyklos struktūros tobulinimo 2006–2009 m. programoje.

Šia mokyklų patirtimi dabar galės pasinaudoti kiekviena mokykla. Ir ne tik kopijuoti sukurtą valdymo modelį, bet ir kūrybiškai prisitaikyti pagal savo specifiką. Šioje srityje itin reikia atsinaujinimo, kadangi, anot mokslininkų, dabartinis mokyklos organizacinės struktūros ir valdymo modelis išliko bemaž nepakitęs nuo 19 amžiaus.

Leidinyje išsamiai nušviečiama, kaip atrodo mokyklų vidaus struktūra pagal mokyklos organizacinės struktūros modelio variantus. Aprašomas nuolatinis ir periodinis mokyklos valdymas (į tai įeina ir darbo grupės specifiniams mokyklos uždaviniams spręsti), savivaldos formos, programos įgyvendinimo metu išbandytos programinės įrangos: pamokų tvarkaraščio sudarymo kompiuterių programos „aSc“, „Mimosa“, „Personalo valdymo sistema“ ir kt. Taip pat pateikiamas parengtas mokyklos naujos organizacinės struktūros etatų normatyvų pavyzdys. Jame nurodomas pareigybių sąrašas, etatų skaičius, atsižvelgiant į mokyklos tipą bei dydį.

Knygoje skaitytojai suras ir naujus „Reikalavimus valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“, kurie reglamentuoja bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo įstaigų nuostatų struktūrą, dėstymo tvarką ir turinį. Mokyklos nuostatų struktūra supaprastinta, atsisakyta kintančių ar kituose dokumentuose apibrėžtų nuostatų. Pateikta ir nuostatų pavyzdžių.

Naujajame leidinyje „Nauja mokyklos organizacinė struktūra“ mokyklų vadovai, mokytojai ras ir „Ekspertinio etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą“, kurį parengė Švietimo ir mokslo ministerija kartu su dvylika programoje dalyvavusių mokyklų, „Ekspertinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą“, pareigybių aprašymų pavyzdžius ir kt.

Mokyklų struktūros tobulinimo 2006–2009 m. programa buvo įgyvendinta atrinktose mokyklose Vilniaus, Šiaulių miestuose ir Kauno rajono savivaldybėse.
Pagrindiniai programos tikslai buvo: parengti ir išbandyti mokyklų vidaus struktūros ir valdymo modelius, sukurti, pritaikyti turimą ir išbandyti mokyklos vidaus dokumentų tvarkymo programinę įrangą, patobulinti mokyklų vadovų ir specialistų vadybinius, kompiuterinio raštingumo gebėjimus, parengti juos konsultantais.

Savivaldybės šį leidinį turėtų pasiimti Švietimo aprūpinimo centre (Geležinio Vilko g. 12, Vilnius).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *