Antikorupcinė statybų sektoriaus programa sėkmingai juda į priekį

pagal | 2010-01-12

Aplinkos ministro Gedimino Kazlausko įsakymu patvirtinta programa, kuria siekiama sumažinti galimas korupcines grėsmes statybos sektoriuje, supaprastinti bei paspartinti dokumentų išdavimą, sėkmingai juda į priekį.

Tai matyti iš programos vykdymo ataskaitos, kurią pateikė Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento bei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Ataskaitoje minimos priemonės, kurios buvo įgyvendinamos praėjusiais metais.

Minėta programa sukurta vykdant Vyriausybės 2008-2012 metų programos įgyvendinimo priemonių planą.

Viena iš nuolat vykdomų priemonių – galiojančių statybos leidimų išdavimo ir statybos valstybinės priežiūros sritį reguliuojančių teisės aktų analizė. Šalia jos – priežasčių, sudarančių sąlygas korupcijai, nustatymas, išvadų ir pasiūlymų dėl teisės aktų tobulinimo teikimas.

Šių priemonių dėka apskričių viršininkų administracijų padalinių vykdomos statybos valstybinės priežiūros funkcijos perduotos Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, o statinių naudojimo priežiūros ir statybos leidimų išdavimo pagal kompetenciją funkcijos – savivaldybių administracijoms. Patikslinti statybos leidimų išdavimo terminai.

Vietoj apskričių administracijų padalinių, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bus įsteigti tiesiogiai inspekcijai pavaldūs teritoriniai padaliniai. Tai suteikia galimybę tiesiogiai kontroliuoti padalinių veiklą, pagerina atliekamos statybos valstybinės priežiūros kokybę, sudaro prielaidas statybos procesui tapti skaidresniu, sumažina sąlygas korupcijai.

Kita nuolat vykdoma priemonė – statybos leidimų išdavimo ir statybos valstybinės priežiūros sritį reglamentuojančių naujai priimamų teisės aktų, jų pakeitimų ar papildymų projektų antikorupcinis vertinimas. Nagrinėjami ir vertinami pateikti minėtų teisės aktų, jų pakeitimų ar papildymų projektai.

Parengtas, suderintas ir pateiktas aplinkos ministrui statybos techninio reglamento “Statinio projektavimas” pakeitimo projektas, išplečiantis visuomenei svarbių statinių sąrašą.

Taip bus sudarytos galimybės visuomenei sužinoti apie statinių projektavimo pradžią, bus labiau ginami visuomeniniai interesai bei užtikrinama projekto atitikimo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams visuomeninė kontrolė, kuri yra viena efektyviausių korupcijos prevencijos priemonių.

Praėjusių metų antroje pusėje buvo parengtas ir įgyvendintas Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos “Infostatyba” viešinimo planas, sudarysiantis prielaidas platesniam sistemos ir jos privalumų žinomumui.

Parengta ir pateikta derinti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu paraiška dėl informacinės sistemos “Infostatyba” vystymo projekto įtraukimo į valstybės projektų sąrašą. Tai leistų sudaryti prielaidas praktiniam ir efektyviam sistemos veikimui ir leistų minimizuoti tiesioginių kontaktų skaičių statybos leidimų išdavimo ir valstybinės statybos priežiūros procedūrų metu bei užtikrintų didesnį procedūrų skaidrumą.

Nuolat atidžiai tikrinama, analizuojama ir vertinama informacija apie Aplinkos ministerijos “Karštąja linija” gaunamus pranešimus dėl galimo pareigūnų piktnaudžiavimo, neveikimo ir galimai neteisėtų statybų ir pan.

“Karštąja linija” gavus informaciją apie galimai neteisėtas statybas Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimu nedelsiant nurodoma ją patikrinti ir apie patikrinimo rezultatus informuoti ministerijos Kontrolės skyrių. Šio skyriaus darbuotojų teigimu, daugiau nei 40 procentų pranešimų pasitvirtina.

“Ši informacija mums išties yra vertinga, todėl skatiname žmonės dar aktyviau naudotis “Karštąja linija”. Savo ruožtu užtikrinu, kad visi be išimties pranešimai yra tikrinami, o nustačius pažeidimus – reaguojama ir imamasi priemonių”, – sako ministras G. Kazlauskas.

Norėdama paskatinti visuomenę aktyviau įsitraukti į korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų išaiškinimą, Aplinkos ministerija pateikė pasiūlymus Specialiųjų tyrimų tarnybai – kad korupcinio pobūdžio nusikalstama veika patektų į tų veikų ratą, už kurių išaiškinimą ir pagalbą yra numatytos piniginės išmokos.

“Tai – tik dalis antikorupcinės statybų sektoriaus programos, kuri vykdoma ir šiais metais, priemonių. Be viso kito esame atviri pasiūlymams, kaip programą būtų galima stiprinti ir tobulinti. Tikiuosi, jog su visuomenės ir kitų valstybės institucijų pagalba programos siekiai bus įgyvendinti ir statybų sektorius taps paprastesnis bei skaidresnis”, – teigia ministras G. Kazlauskas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *