Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal SVKI

pagal | 2010-01-12

Statistikos departamentas kas mėnesį skaičiuoja su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI). Šalies atitiktis Mastrichto sutartyje numatytam kainų stabilumo kriterijui vertinama atsižvelgiant į infliacijos lygį, apskaičiuotą pagal šį rodiklį.

Pagal SVKI apskaičiuota 2009 m. vidutinė metinė infliacija (2009 m., palyginti su 2008 m.) sudarė 4,2 procento ir buvo 0,3 procentinio punkto mažesnė negu apskaičiuotoji pagal vartotojų kainų indeksą (VKI).

Metinė infliacija (2009 m. gruodžio mėn., palyginti su 2008 m. gruodžio mėn.) sudarė 1,2 procento ir buvo 0,1 procentinio punkto mažesnė negu apskaičiuotoji pagal VKI.

2009 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., pagal SVKI apskaičiuotasis vartojimo prekių ir paslaugų kainų sumažėjimas sudarė 0,3 procento ir sutapo su pagal VKI apskaičiuotu mėnesiniu kainų pokyčiu.

Pagal Eurostato rekomendacijas metinei, vidutinei metinei infliacijai, mėnesiniam ir kitų laikotarpių kainų pokyčiui skaičiuoti naudojami SVKI, apskaičiuoti remiantis 2005 m. indekso baziniu laikotarpiu dviejų ženklų po kablelio tikslumu. Kainų indeksai skelbiami dviejų ženklų po kablelio, infliacija ir kainų pokyčiai – vieno ženklo po kablelio tikslumu.

SVKI IR VKI SKIRTUMAI

Tikslas. SVKI naudojamas infliacijai ES matuoti ir tarptautiniams palyginimams, Europos vartotojų kainų indeksui (apimamos 27 ES valstybės narės), pinigų sąjungos vartotojų kainų indeksui (apimama 16 ES valstybių narių, priklausančių euro zonai: Airija, Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Vokietija) ir Europos ekonominės erdvės vartotojų kainų indeksui (apimamos 27 ES valstybės narės, Islandija ir Norvegija) skaičiuoti. VKI reikalingas infliacijos lygiui šalyje matuoti. Tai pagrindinė indeksavimo priemonė.

Aprėptis. SVKI, be šalies nuolatinių gyventojų vartojimo išlaidų, apima institucinių namų ūkių, nuolat šalyje negyvenančių asmenų ir lankytojų iš užsienio išlaidas šalies ekonominėje teritorijoje. VKI aprėpia tik šalies nuolatinių gyventojų vartojimo išlaidas. SVKI neapima namų ūkių išlaidų lošimams ir finansinio tarpininkavimo paslaugoms, VKI šias išlaidas apima.

Svoriai. Dėl skirtingos vartojimo išlaidų aprėpties skiriasi SVKI ir VKI skaičiavimo svorių sistemos. Tai yra pagrindinis veiksnys, darantis įtaką skirtumui tarp SVKI ir VKI reikšmių.

Klasifikatorius. VKI skaičiuoti naudojamas Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (COICOP – Classification of Individual Consumption by Purpose). COICOP / HICP klasifikatorius yra pritaikytas SVKI skaičiuoti.

PAAIŠKINIMAI

Infliacija – piniginio vieneto perkamosios galios mažėjimas, pasireiškiantis ilgalaikiu vidutinio bendrojo kainų lygio kilimu.

Metinė infliacija – vidutinio kainų lygio santykinis pokytis tarp ataskaitinio mėnesio ir praėjusių metų atitinkamo mėnesio.

Vidutinė metinė infliacija – dvylikos paskutinių mėnesių ir atitinkamų ankstesnių dvylikos mėnesių vidutinio kainų lygio santykinis pokytis.

Pranešimas spaudai apie 2010 m. sausio mėn. pagal SVKI apskaičiuotą infliaciją bus paskelbtas šių metų vasario 19 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *