Projektas „Socialinio ugdymo centras” pripažintas gerosios patirties pavyzdžiu

pagal | 2010-01-12

Viena iš naujausių socialinės reabilitacijos formų – Socialinio ugdymo centras, įkurtas Pravieniškių 2 pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje, – pateisino lūkesčius. Projektas pripažintas kaip novatoriškas gerosios patirties pavyzdys kitiems.

Pagrindinis Socialinio ugdymo centro veiklos pobūdis – įvairių socialinės reabilitacijos paslaugų organizavimas ir teikimas nuteistiesiems, jų iniciatyvumo, aktyvumo, kūrybiškumo skatinimas, vidinės motyvacijos keistis ir imtis atsakomybės už savo veiksmus stiprinimas, tolerancijos, pakantumo vienas kito atžvilgiu ugdymas.

Pasak projekto autoriaus, Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus pavaduotojo Lioniaus Demjanovo, siekiama ugdyti nepakantumą sovietinės nuteistųjų subkultūros likučiams, mažinti žalingą laisvės atėmimo vietos poveikį nuteistojo asmenybei, stengiamasi humaniškais principais padėti nuteistajam grįžti į doros kelią.

Šių metų sausio 24 dieną Centras minės 5 metų gimtadienį. Nuo įkūrimo dienos Centro veikloje dalyvavo 286 nuteistieji, iš kurių 227 jau išėjo į laisvę ir sėkmingai adaptavosi visuomenėje. Šiuo metu projekte dalyvauja 51 nuteistasis. Pasak Lioniaus Demjanovo, Centras veikia kaip atskiras būrys, kuriame nuteistieji privalo laikytis tam tikrų elgesio taisyklių. Priimti ar nepriimti nuteistąjį į Centrą sprendžiama atsižvelgiant į psichologo, Socialinio ugdymo centro vadovo bei būrio, kuriame nuteistasis gyvena, viršininko, kitų tarnybų rekomendacijas, o taip ir į Centro bendruomenės pritarimą/nepritarimą.

Projekto siekiai davė impulsą nuteistiesiems atsispirti kriminalinės subkultūros apraiškoms. Analogiškais pagrindais Pravieniškių 2- ųjų pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje veikia 5 būriai, kuriuose bausmę atliekantys nuteistieji savanoriškai atsisako neformaliųjų nuteistųjų tradicijų ir linkę savitarpio santykius grįsti tolerancija, pakantumu ir pagarba.

Centro veikloje dalyvaujantys nuteistieji ypač daug dėmesio skiria darbinei veiklai: plečia savo profesinius įgūdžius, kas jiems gelbėja išėjus į laisvę. Centro patirtis rodo, kad motyvuoti nuteistieji išėję į laisvę mažiau jaučia socialinę atskirtį, greičiau susiranda darbą, lengviau adaptuojasi laisvėje.

Projekto dėka tikimasi, kad visuomenė, o pirmiausia, nuteistųjų artimieji, draugai ir giminaičiai pradės tikėti, jog ir nuteistasis gali keistis.

„Norima paneigti mitą, jog ne aplinka kalta dėl to, kas įvyko, kad pats žmogus yra savo likimo kalvis, – teigia Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnai, patys subūrę šį Centrą.

Projektas gali būti pritaikytas specialiosios paskirties įstaigose, kur yra subkultūros apraiškų, kur būtinos elgesio korekcijos sąlygos. Pasak projekto autorių, neatmetama galimybė, kad tokio pobūdžio centrai galimi ir mokymo įstaigose, kuriose vis labiau ryškėja nusikalstamos subkultūros elgesio apraiškos.

„Kalėjimų departamentas, atsižvelgdamas į Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų-atvirosios kolonijos patirtį steigiant nuteistųjų Socialinio ugdymo centrą, numato kurti motyvuotų nuteistųjų saviraiškos centrus bei plėsti jau esančiųjų veiklą ir kituose pataisos namuose,- teigia Kalėjimų departamento direktorius Saulius Vitkūnas.

Projekto novatoriškumą įvertino Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyrius Trečiojoje kokybės konferencijoje „Kokybės iniciatyvos Lietuvoje: iššūkiai ir inovacijos.

Prieš keletą metų tarpžinybinės atrankos komisija dar du Kalėjimų departamento projektus -„Išrinktieji“ ir „Nuteistųjų rengimas savarankiškam gyvenimui, stiprinant motyvaciją integruotis į visuomenę ir darbo rinką“ – taip pat pripažino novatoriškais gerosios patirties pavyzdžiais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *