JT vaiko teisių konvencijos srityje dirbančios NVO pristatė vykdytus projektus

pagal | 2010-02-03

Norint efektyviai įgyvendinti vaiko gerovės politiką, būtina aktyviai bendradarbiauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistams bei Nevyriausybinių organizacijų (NVO) darbuotojams. Tai akcentuota ministerijoje vykusiame susitikime, kuriame buvo pristatyti ir aptarti NVO vaikams konfederacijos bei NVO „Gelbėkit vaikus“ – organizacijų, populiarinančių Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją ir besirūpinančių jos įgyvendinimu, 2009 metais vykdyti projektai.

JT vaikų teisių konvencija – tarptautinis dokumentas, ginantis vaikų teisę gauti išsimokslinimą, teisę žinoti savo tėvus ir bendrauti su jais, teisę būti apgintam nuo bet kokio pobūdžio smurto, teisę gyventi pilnavertį gyvenimą, turėti savo nuomonę, vartoti gimtąją kalbą ir naudotis savo kultūra ir kt. Joje nurodoma, kad vaikas turi ir pareigų: pareigą mokytis, saugoti savo sveikatą, gerbti savo tėvus ir globėjus, gerbti savo valstybę ir įstatymus, pareigą laikytis visuomenės priimtų elgesio taisyklių. Konvencija ratifikuota 193 pasaulio šalyse, tarp jų ir Lietuvoje.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Piniginės paramos, vaikų ir jaunimo departamento direktorė Violeta Murauskaitė pabrėžė, kad Nevyriausybinės organizacijos, siekdamos maksimalaus veiklos efektyvumo, pirmiausia turėtų aktyviai bendradarbiauti tarpusavyje. Savo veiklą būtina dar daugiau orientuoti į šalies regionus, kur bendruomenėms labai reikalinga pagalba bei iniciatyvos.

Ministerijos iš dalies finansuotų projektų vykdytojų – visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ bei NVO vaikams konfederacijos atstovai papasakojo, kad didžiąją dalį lėšų pernai naudojo visuomenės švietimo kampanijoms, mokymams ir seminarams, renginiams JT vaiko teisių konvencijos bei vaiko teisių apsaugos temomis.

Nevyriausybinių organizacijų atstovai pasidžiaugė sėkmingai vykdytomis veiklomis: VO „Gelbėkit vaikus“ darbuotojai rengė seminarus specialistams, dirbantiems vaiko teisių srityje – socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, psichologams, vaiko teisių apsaugos specialistams. Įvairiuose šalies miestuose jie gilino patirtį mokomuosiuose seminaruose „Vaiko teisių ir Vaiko teisių konvencijos praktinis įgyvendinimas“. Šia tema sukurtas vaizdo klipas, buvo transliuojamas tiek viešose vietose, tiek per informacinius kanalus, išleista knygutė „Konvencija draugiškai“. NVO vaikams konfederacija akcentavo darbą su vaiko teisių apsaugos srityje dirbančiais specialistais – surengtos 3 tarptautinės konferencijos bei inicijuotos viešos diskusijos vaiko teisių apsaugos klausimais.

Ministro patarėja Jolanta Ramonienė informavo, kad artimiausiu metu planuojama organizuoti naują Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo srityse ir atstovaujančias jų interesams atrankos konkursą, kurio tikslas – kuo plačiau bei veiksmingiau informuoti suaugusiuosius ir vaikus apie Konvencijos principus, jos nuostatas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *