VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJUS KVIEČIA Į MECENATŲ VAKARĄ

pagal | 2010-01-14

2010 m. sausio 15 d., penktadienį, 16.00 val. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai drauge su partneriais Lietuvos dailės muziejumi ir VšĮ Pilių tyrimo centru „Lietuvos pilys“ rengia kultūros vakarą „Mecenatai ir jų dovanos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams“, kuris vyks Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A). Jo metu bus pristatomas mecenatystės reiškinys ir pagerbiami kolekcininkai, kultūrininkai, verslininkai, atkuriamiems Valdovų rūmams nuo 2003 m. dovanojantys reikšmingų lituanistinių ir kitų kultūros, meno bei istorijos vertybių. Iš viso Valdovų rūmų muziejui padovanota arba perduota 30 eksponatų, kurių vertė – apie 2,2 mln. Lt. Tai visos Lietuvos nacionalinis turtas. Didesnę dalį mecenatų dovanų bus galima apžiūrėti renginio metu, kai kurios iš jų eksponuojamos Taikomosios dailės muziejuje nuolat veikiančioje parodoje „Gotika. Renesansas. Barokas – Valdovų rūmų interjero vertybės“.

Viena šiuolaikinės mecenatystės formų – muziejų veiklos rėmimas. Meno globėjai dovanoja vertingų eksponatų arba kitais būdais prisideda prie muziejinių rinkinių kaupimo, taip remdami Lietuvos kultūrą bei gausindami jos nacionalinį turtą. Atkuriamiems Valdovų rūmams Lietuvos ir Europos istorijos bei kultūros paveldo vertybių (XVI–XX a. graviūrų, knygų, metalo, keramikos ir stiklo dirbinių, tapybos kūrinių, gobelenų, skulptūrų) dovanoja Lietuvos ir užsienio kolekcininkai, kultūrininkai, verslininkai. Tai dr. Tomasz Niewodniczański († 2010), Edmundas Armoška, Andrejus Balyko ir Antanas Bosas su šeimomis, Valentinas ir Lilė Ramoniai, dr. Meinolf Siemer, Krokuvos Jogailos universitetas (rektorius prof. Karol Musioł ir Collegium Maius direktorius prof. Stanisław Waltoś), Vidmantas ir Nerijus Staniuliai, Vitalijus Vėteris, kan. doc. teol. dr. Algimantas Kajackas, kun. Julius Sasnauskas OFM, Saulius Karosas, Vytautas Vepštas, Vytautas Abramauskas. Iki 2008 m. gautos dovanos buvo saugomos Lietuvos dailės muziejuje, o 2009 m. perduotos naujai įsteigtam Valdovų rūmų muziejui, kuris ir toliau kaupia dovanas. Per 2009 metus Valdovų rūmų muziejaus rinkiniai tokiu būdu buvo papildyti 19 naujų eksponatų. Broliai Nicolas, George ir Oliver Ortiz Lietuvai dovanojo kunigaikščiams Sapiegoms priklausiusią XVI a. taurę ir pageidavo, kad ji būtų eksponuojama atkurtuose Valdovų rūmuose. Nuo 2004 m. Valdovų rūmų muziejui 7 eksponatus už beveik 700 tūkst. Lt yra nupirkęs Valdovų rūmų paramos fondas, proginių ir apyvartinių monetų bei banknotų nuolat dovanoja Lietuvos bankas, Didžiosios renesansinės menės frizo audimą parėmė įmonė „Audėjas“.
Valdovų rūmuose 2009 m. įrengta mecenatų, kurie finansiškai prisidėjo prie Valdovų rūmų atkūrimo, pagerbimo lenta. Netrukus bus analogiškai įamžinti ir mecenatai – eksponatų dovanotojai. Juos taip pat norima pagerbti ir rengiamame kultūros vakare, kuriame bus pasakojama apie mecenatystės, kaip įvairialypio kultūros reiškinio, ištakas ir istorinę raidą, jo svarbą šiuolaikiniame pasaulyje ir apie universalias bei naujas sklaidos formas, tarp jų ir kultūrinę žurnalistiką. Kultūros vakare, kurį ves Valdovų rūmų muziejaus direktorius dr. Vydas Dolinskas, dalyvaus Edmundas Armoška, Vilius Kavaliauskas (Lietuvos kolekcininkų asociacija), Algirdas Vapšys (Valdovų rūmų paramos fondas), habil. dr. Rūta Janonienė (Vilniaus dailės akademija), dr. Jūratė Senvaitienė (Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras), Romualdas Budrys (Lietuvos dailės muziejus), Kęstutis Ignatavičius (Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga), Ignas Panka (draudimo bendrovė „BTA draudimas“), kun. Julius Sasnauskas OFM (Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) bažnyčia). Renginio metu bus pristatyti du vertingi XVII a. gobelenai, kurių restauravimą finansavo Valdovų rūmų paramos fondas ir Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga. Vakaro dalyviai klausysis senosios muzikos, apžiūrės didesnę dalį dovanotų vertybių, taip pat galės aplankyti ekspozicijas „Gotika. Renesansas. Barokas – Valdovų rūmų interjero vertybės“, „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“, „Liublino unija ir jos epocha Jano Mateikos kūryboje“ ir kitas Taikomosios dailės muziejuje veikiančias parodas.

Daugiau informacijos apie atkuriamiems Valdovų rūmams mecenatų dovanotas vertybes teikia Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjas Dalius Avižinis (tel. (8 5) 212 1139, mob. 8 684 11 934), o apie renginį informuoja direktoriaus pavaduotoja dr. Jolanta Karpavičienė (tel. (8 5) 219 9733, mob. 8 684 10 679).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *