NORINČIŲJŲ VĖL LAUKS KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO MOKYMAI

pagal | 2010-01-14

Europos socialinio fondo (ESF) agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymo“ kursams rengti. Ši priemonė įgyvendinama pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“.

Elektroninių paslaugų prieinamumo didinimas laikomas vienu svarbiausiu ūkio variklių visose ES šalyse. Dar vasaros pabaigoje Europos Komisijos skelbtoje ataskaitoje buvo rašoma, kad skaitmeninė ekonomika gali padėti įveikti nuosmukį visoje Europoje, taigi kompiuterinio raštingumo ugdymas mums – ypatingai svarbus.

Kompiuteriniai gebėjimai šiandien yra itin svarbūs konkuruojant darbo rinkoje. Projektuose bus remiamos veiklos, skirtos asmenų kompiuterinio raštingumo įgūdžių, reikalingų sėkmingam informacinių ir ryšių technologijų (IRT) taikymui kasdienėje veikloje, ugdymui bei įgūdžių, kurie naudojami praktikoje ir siejasi su konkretaus asmens poreikiais darbo rinkoje, ugdymui.

Projektai kompiuterinio raštingumo mokymams vykdyti bus atrenkami konkurso būdu. Pirmenybė teikiama savivaldybėms, esančioms probleminiuose regionuose ir tiems projektams, kuriais skatinami 45 metų ir vyresnių arba kaimo vietovių gyventojų kompiuteriniai gebėjimai. Bus atsižvelgta ir į pareiškėjo patirtį vykdant panašius projektus.

Iki 2010 m. vasario 8 d. paraiškas gali teikti įvairios kompiuterinių įgūdžių mokymus gyventojams rengiančios organizacijos: valstybės ir savivaldybių biudžetinės, švietimo, profesinio mokymo, viešosios įstaigos, asociacijos, tarptautinės organizacijos bei mokslo ir studijų institucijos.

Maksimali galima projekto trukmė yra 36 mėnesiai, suma – 5 mln. litų. Atsižvelgiant į projektų kiekį ir kokybę, šiai priemonei įgyvendinti numatyta iki 30 mln. Europos socialinio fondo lėšų.

Kompiuterinio raštingumo kursai ES struktūrinių fondų paramos lėšomis organizuoti ir 2006-2008 m. Iki 2008-ųjų buvo apmokyta per 67 tūkst. asmenų. Didžiausias dėmesys šių kursų metu skirtas kaimiškųjų regionų gyventojams, taip pat vyresnio amžiaus žmonėms. Tikimasi, kad įgyvendinus paramos priemonę „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ iki 2015 metų mažiausiai 23 tūkst. Lietuvos gyventojų baigs kompiuterinio raštingumo įgūdžių kursus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *