Ūkininkų ir jų partnerių socialinis draudimas

pagal | 2010-01-08

Socialinio draudimo įmokas turi mokėti tie ūkininkai ir jų partneriai, kurių žemės ūkio valdos, įregistruotos Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, ekonominis dydis už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 europinio dydžio vienetams (EDV) arba didesnis.

Šiems asmenims 2010 metams nustatytas sumažintas 16 procentų dydžio tarifas valstybinio pensijų socialinio draudimo ir motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpoms. Sveikatos draudimo įmokoms nustatytas 9 proc. dydžio tarifas.

Tais atvejais, kai žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis negu 14 EDV, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro kiekvieno asmens žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma, tačiau ne mažesnė kaip 12 minimaliųjų mėnesinių algų ir ne didesnė kaip 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma. Šiuo metu Vyriausybės patvirtintas einamųjų 2010 metų draudžiamųjų pajamų dydis yra 1 170 Lt. Taigi valstybinio socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo sumos ne mažesnės kaip 9 600 Lt (800 Lt x 12 mėn.) ir ne didesnės kaip 14 040 Lt (1 170 Lt x 12 mėn.).

Kai žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra ne didesnis kaip 14 EDV, pajamų metine suma laikoma 12 minimaliųjų mėnesinių algų suma (t. y. 800 Lt x 12 mėn. = 9 600 Lt). Tokiu atveju mėnesio valstybinio socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir privalomai sumokamos nuo minimaliosios mėnesinės algos.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos mokamos kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Jeigu žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis negu 14 EDV, mėnesio valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokos apskaičiuojamos ir privalomai sumokamos nuo jų pačių pasirinktos sumos, bet ne mažesnės nei MMA ir ne didesnės kaip einamųjų metų draudžiamosios pajamos per mėnesį. Šiuo atveju sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas turi būti sumokėta iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos.

Atkreipiame dėmesį, jog sveikatos draudimo įmokos, kai žemės ūkio valdos ekonominis dydis už praėjusių metų mokestinį laikotarpį yra didesnis negu 14 EDV, mokamos į Fondo valdybos teritorinio skyriaus surenkamąją sąskaitą atskiru įmokos kodu. O kai žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis kaip 14 EDV, sveikatos draudimo įmokos mokamos Valstybinei mokesčių inspekcijai.

„Sodros“ informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *