Skilandis pripažintas Europos Sąjungos lygiu

pagal | 2010-01-19

Sausio 14 d. Europos Komisija reglamentu įregistravo mėsos gaminį „Skilandis“ į Garantuotų tradicinių gaminių registrą. Tai pirmasis lietuviškas gaminys, kurio tradiciškumas pripažintas Europos Sąjungos lygiu.

Pagal Europos Sąjungos (ES) reglamentus, praėjus dvidešimčiai dienų nuo šio sprendimo paskelbimo ES oficialiajame leidinyje, t. y. nuo vasario 3 d., bet kuris gamintojas, pagaminęs mėsos gaminį „Skilandis“ pagal produkto specifikaciją, turi jį ženklinti arba specialiu ES ženklu (žiūrėkite pranešimo apačioje), arba nuoroda „Garantuotas tradicinis gaminys“, arba santrumpa „GTG“. Ši produkto specifikacija yra pateikta 2009 m. gegužės 8 d. ES oficialiajame leidinyje (OL 2009 C 106, p. 27) paskelbtoje paraiškoje, kurioje įvardinta pareiškėjų grupė, įregistruoto produkto pavadinimas, apibūdinimas, specifines juslinės ir fizikinės-cheminės savybės, gamybos būdas, reikalavimai produkto atitikties kontrolei.

Specialia saugoma nuoroda ar ženklu pažymėtas produkto pavadinimas yra saugomas nuo piktnaudžiavimo šia nuoroda, nuo bet kokio vartotojų klaidinimo, suteikia informaciją apie gaminamą produktą. Visa tai suteikia produktui didesnę pridedamąją vertę bei padeda išlikti konkurencingu rinkoje.

Paraiškų parengimo bei kontrolės išlaidos gali būti iš dalies kompensuojamos iš ES ar valstybės lėšų. Be to, ES lygiu įregistruotų produktų gamintojai gali teikti Europos Komisijai projektus dėl tokių produktų propagavimo ir vartojimo skatinimo ES ar trečiosiose šalyse finansavimo. Tai padeda išgarsinti gaminamus produktus ir sudaro geresnes realizavimo galimybes.

Lietuvoje kontrolės institucija, atsakinga už registruotų garantuotų tradicinių gaminių atitikties produkto specifikacijos reikalavimams kontrolę, paskirta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Vadovaujantis Tarybos reglamento dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių reikalavimais, gamintojas, nors ir priklausantis paraišką pateikusiai pareiškėjų grupei bei ketinantis gaminti garantuotą tradicinį gaminį, iš anksto apie tai turi pranešti kontrolės institucijai, kuri, atlikusi patikrinimą, suteikia teisę ženklinti produktą minėtu ženklu ar nuoroda.

Ministerija kviečia mėsos produktų gamintojus, gaminančius skilandį pagal paskelbtą produkto specifikaciją ir norinčius ženklinti ES ženklu ar nuoroda „Garantuotas tradicinis gaminys“, kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą adresu Siesikų g. 19, Vilnius, telefonu. +370 5 240 4361 arba el. paštu vvt@vet.lt .

Tikimės, kad ir kiti Lietuvos gamintojai, kurie dar neužmiršo, kaip kepti tradicinę lietuvišką duoną su natūraliu raugu, gaminti skanų varškės sūrį ar tikru dūmu kvepiančius mėsos gaminius aktyviai sieks saugomų nuorodų lietuviškiems produktams. Tam jie turėtų parengti registracijos paraišką bei ją pateikti Žemės ūkio ministerijai. Paraišką gali pateikti asmenų grupė, kurios nariai gamina ar perdirba tuos pačius produktus, nepriklausomai nuo jos teisinės formos ar sudėties.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *