Saulėlydžio komisija: valstybės įmonė yra atgyvenusi teisinė forma

pagal | 2010-01-16

Saulėlydžio komisija ėmėsi toliau svarstyti valstybės kontroliuojamų įmonių valdymo tobulinimo klausimą. Praėjusių metų Saulėlydžio komisijos siūlymai dėl valstybės įmonių ir akcinių bendrovių jau yra įgyvendinami, tačiau dėl srities kompleksiškumo iškyla naujų spręstinų klausimų.

Komisija, išklausiusi Valstybės kontrolės audito išvadas, dar kartą pažymėjo, jog valstybės įmonės yra valdomos neefektyviai, atlieka daug nereikalingų arba nebūdingų, netgi viešojo administravimo, funkcijų, daugelis dėl valstybės dotacijų nelygiomis teisėmis konkuruoja rinkoje, nėra aiškios šių įmonių veiklos kontrolės. Komisijos nariai vieningai pabrėžė, jog valstybės įmonės statusas yra atgyvenusi, nebeaktuali ir nykstanti teisinė forma. Taigi naujų valstybės įmonių steigti netikslinga, o dabartinės turi būti labiau kontroliuojamos.

Saulėlydžio komisija pritarė, jog dabar veikiančių 108 valstybės įmonių sąrašas turi būti trumpinamas – atsisakant nebūdingų, su verslu konkuruojančių veiklų, nekontrolinių akcijų paketų, įmones reorganizuojant į bendroves, privatizuojant, valstybės įmonės statusą paliekant tik pelningoms, taip pat strategiškai svarbioms įmonėms. Kartu turėtų būti peržiūrėtas strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių sąrašas.

Saulėlydžio komisija pabrėžė, jog šiuo metu nėra vienos valstybės įmonių stebėsenos ir veiklos kontrolės institucijos, kuri sektų įmonių veiklos rezultatus ir kitus rodiklius bei teiktų siūlymus dėl jų veiklos efektyvumo. Komisija taip pat akcentavo, jog svarbus kontrolės elementas yra valstybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo ir rezultatų viešumas. Įmonės privalo turėti strategijas ir n ustatytus veiklos rodiklius keleriems metams, taip pat viešai teikti informaciją apie veiklos rezultatus ir vadovų atlyginimus.

Saulėlydžio komisijos posėdyje Sveikatos apsaugos ministerijos Saulėlydžio grupė atsiskaitė komisijai už 2009 metus ir pateikė veiklos gaires šiems metams. Saulėlydžio komisijos nariai pabrėžė būtinybę bendrame plane pristatyti visuomenei visas vykstančias reformas – institucinę, įstaigų funkcijų peržiūros, paslaugų kokybės, finansavimo, atkreipiant ypatingą dėmesį į pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gyventojams svarbą. Komisija taip pat pažymėjo, jog šios ministerijos interneto svetainėje Saulėlydžio grupės veikla turėtų būti pristatyta išsamiau ir plačiau, o gyventojams sudaryta galimybė teikti pasiūlymus ir stebėti jų eigą.

Saulėlydžio komisija seka visų ministerijų Saulėlydžio grupių darbų eigą, peržiūri praėjusių metų veiklos rezultatus ir šių metų kryptis, skirdama ypatingą dėmesį Vyriausybės esminių reformų sritims – sveikatos apsaugai, socialiniams reikalams, švietimo sistemai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *