Saugomų teritorijų gyventojams – kokybišką geriamąjį vandenį

pagal | 2010-02-06

Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas patvirtino 23 vandentvarkos projektų finansavimą iš ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos sanglaudos fondo ir valstybės biudžeto lėšų. Šiems vandentvarkos ūkio plėtros projektams skirta daugiau kaip 140 mln. litų.

Lietuvoje nuotekų valymo įrenginiams bei tinklams ir vandentiekio tinklams atnaujinti bei naujiems statyti, taip pat vandens gerinimo įrenginiams rekonstruoti ir statyti iš ES sanglaudos fondo 2007–2013 m. paramos ir valstybės biudžeto lėšų iš viso numatyta skirti 1,48 mlrd. litų. 2008 metais jau paskirta 1,3 mlrd. litų. Beveik visos šios lėšos jau paskirstytos – pasirašyta 1,15 mlrd. litų vertės 61 projektų finansavimo ir administravimo sutartis. Kadangi ekonomikos nuosmukio laikotarpiu krito statybos darbų kainos, projektų vykdytojai sutaupė apie 520 mln. litų. Šios sutaupytos lėšos bus paskirstytos papildomiems vandentvarkos projektams.

Minėtieji 23 vandentvarkos projektai bus vykdomi saugomose teritorijose esančiose gyvenvietėse. Kadangi gamtosauginiu požiūriu jautrios teritorijos turi būti apsaugotos nuo neigiamo žmonių veiklos poveikio, jų gyventojams yra nustatyti apribojimai, ir todėl jie patiria įvairių nepatogumų. Saugomų teritorijų gyventojus aprūpinus kokybišku geriamuoju vandeniu ir įrengus nuotekų tvarkymo sistemas, pasak Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento ES fondų valdymo skyriaus vedėjos Vilmos Slavinskienės, jiems būtų kažkiek kompensuojama už apribojimų keliamus nepatogumus.

Kol kas tokius darbus numatoma vykdyti keturiasdešimt penkiose gyvenvietėse – Krekenavoje (Panevėžio r.), Kartenoje (Kretingos r.), Žemaičių Kalvarijoje ir Plateliuose (Plungės r.), Šiluvoje (Raseinių r.), Kernavėje (Širvintų r.), Aukštadvaryje (Trakų r.) ir kt. Įgyvendinus šiuos projektus, centralizuotai tiekiamą geriamąjį vandenį gaus 7 tūkst. gyventojų, o prie nuotekų valymo įrenginių bus prijungta 13 tūkst. gyventojų.

Kiekvienoje gyvenvietėje, kaip sakė Vilma Slavinskienė, vandentvarkos problemos bus sprendžiamos atsižvelgus į vietos ypatumus. Jeigu netoliese yra miestas ir tinkamos sąlygos, gyvenvietė bus prijungta prie esamos vandentvarkos infrastruktūros. Jeigu nėra tokių sąlygų, bus montuojami lokalūs vandens valymo įrenginiai. Pavyzdžiui, Norkaičiuose ir Dapkiškėse (Tauragės r.) iki šiol nuotekos nebuvo centralizuotai tvarkomos, o įgyvendinus projektą apie 65 proc. gyventojų jau turės šį patogumą.

Aplinkos ministerijos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *