Lietuvos Respublika skelbia obligacijų išleidimo kainą

pagal | 2010-02-06

Negali būti leidžiama ir platinama Australijoje, Kanadoje, Honkongo specialiajame administraciniame regione priklausančiame Kinijos Respublikai, Japonijoje, Pietų Afrikos Respublikoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

2010 vasario 4 d. Lietuvos Respublika, kurios ilgalaikio skolinimosi reitingai yra Baa1 (Moody’s) / BBB (S&P) / BBB (Fitch), skelbia, kad 2020 metais išperkamos obligacijų emisijos nustatytos metinis kuponas yra 7,375%.

Obligacijų, kurių emisijos nominali vertė lygi 2 mlrd. USD, išleidimo kaina lygi 98,273 procentams jų nominalios vertės.

Obligacijos buvo platinamos ne JAV teritorijoje vadovaujantis 1933 metų JAV Vertybinių popierių įstatymo S taisykle (angl. Regulation S) ir JAV teritorijoje tik kvalifikuotiems instituciniams investuotojams, vadovaujantis JAV Vertybinių popierių įstatymo 144A punktu (angl. Rule 144A).

Obligacijos bus išperkamos 2020 metų vasario 11 dieną.

Už obligacijas gautos lėšos bus naudojamos biudžeto išlaidoms finansuoti.

Obligacijų platinimas bus užbaigtas 2010 metų vasario 11 dieną.

„Investuotojų susidomėjimas šia emisija demonstruoja didelį investuotojų pasitikėjimą Lietuva, ypač turint omenyje, kad pastarosiomis dienomis rinkose itin sustiprėjo nerimas dėl kai kurių Europos valstybių viešųjų finansų stabilumo” – sakė finansų ministrė Ingrida Šimonytė. “Ilgas skolos grąžinimo terminas ir fiksuota palūkanų norma reiškia, kad šiuo sudėtingu ūkio atsigavimo po krizės laikotarpiu Lietuvai reikės mažiau skolintis siekiant refinansuoti esamas skolas, o taip pat užtikrins stabilesnes skolos aptarnavimo išlaidas.”

Svarbi informacija:

Šiame pranešime esanti informacija nėra skirta tiesioginiam ar netiesioginiam skelbimui ar platinimui Jungtinėse Amerikos Valstijose ar Jungtinėms Amerikos Valstijoms. Ši medžiaga nėra pasiūlymas parduoti vertybinius popierius JAV, taip pat vertybiniai popieriai negali būti siūlomi ar parduodami JAV be registravimo ar išimties registravimui kaip nustatyta 1933 metų JAV vertybinių popierių įstatyme bei poįstatyminėse nuostatose ir taisyklėse. Neketinama registruoti jokios pasiūlymo dalies JAV ar viešai siūlyti vertybinius popierius JAV.

Šiame pranešime esanti informacija nėra pasiūlymas parduoti ar prašymas siūlyti pirkti, taip pat šie vertybiniai popieriai nebus parduodami jokioje jurisdikcijoje, kurioje toks pasiūlymas, prašymas ar pardavimas būtų neteisėtas prieš atliekant registravimą, taikant išimtį dėl registravimo ar kvalifikuojant pagal tokios jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymus.

Šis dokumentas nėra vertybinių popierių pasiūlymas Jungtinės Karalystės visuomenei. Ši informacija yra skirta tik (i) asmenims už Jungtinės Karalystės ribų arba (ii) investuotojams profesionalams pagal 2000 metų Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (Finansinis reklamavimas) 2005 m. redakcijos su vėlesniais pakeitimais (toliau – Finansinio reklamavimo įstatymas) 19(5) straipsnį ir (iii) aukštos grynosios vertės subjektams ir kitiems asmenims, kuriems ji gali būti teisėtai perduota, pagal Finansinio reklamavimo įstatymo 49(2) straipsnį (visi tokie asmenys toliau vadinami „susiję asmenys“). Bet kokia investavimo veikla, su kuria susijusi ši informacija, bus prieinama ir vykdoma tik su susijusiais asmenimis. Bet kuris asmuo, kuris nėra susijęs asmuo, neturėtų veikti pagal ar kliautis šiuo dokumentu ar jo turiniu. Stabilizavimas/FSA.

Šiame pranešime spaudai yra teiginių, susijusių su ateities numatymu. Šie teiginiai atspindi subjektų, į kuriuos duodamos nuorodos šiame spaudos pranešime, dabartinę nuomonę, prielaidas bei prieinamą informaciją. Teiginiai, susiję su ateities numatymu, nėra ateities garantija bei apima rizikas ir neapibrėžtumus. Faktiniai rezultatai bei aplinkybės ateityje dėl įvairių veiksnių gali žymiai skirtis nuo tų, kurie pateikti šiuose pareiškimuose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *