Rengiama nauja nuteistųjų socialinės reabilitacijos veiklos programa

pagal | 2010-02-01

Kokius metodus galima pritaikyti darbe su nuteistaisiais, kad jie, atlikę bausmę, pakartotinai nenusikalstų, – apie tai 2010 metų sausio pabaigoje Kalėjimų departamente vyko apskrito stalo diskusija „Socialinės reabilitacijos laisvės atėmimo vietose būklė ir perspektyvos“.

Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų vadovai kartu su akademikais, mokslininkais bei visuomeninių organizacijų atstovais aptarė socialinio ir psichologinio darbo su nuteistaisiais ateitį, apžvelgė socialinės reabilitacijos kryptis bei prioritetus.

Kalėjimų departamentas siūlė diegti kokybiškai naujus, moksliškai pagrįstus nuteistųjų vertinimo bei darbo su jais metodus ir pakvietė akademinę bendruomenę bei visuomenės atstovus į diskusiją.

Apskritojo stalo diskusijoje dalyvavo Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto direktorė prof. Giedrė Kvieskienė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros vedėjas doc. dr. Gintaras Švedas, Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedros atstovai – dr. Alfredas Laurinavičius, doc. dr. Rita Bandzevičienė, Socialinės politikos fakulteto Penitencinės teisės ir veiklos katedros atstovai – doc. dr. Julius Dermontas, doc. dr. Rokas Uscila, lekt. Dmitrij Usik, Teisės instituto – dr. Gintautas Sakalauskas.

Nuteistųjų socialinės reabilitacijos gerąja patirtimi dalijosi ir Kalinių globos draugijos pirmininkas dr. Jonas Stašinskas, viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ atstovė Virginija Klimukienė bei Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų pareigūnai.

Pakviesti mokslininkai ir visuomenės atstovai, turintys didelę patirtį teisinės, socialinės partnerystės ir mokslinės veiklos srityse, pateikė rekomendacijų, pastabų, siūlymų, patarimų, kad socialinis darbas su nuteistaisiais būtų dar efektyvesnis.

Pasak Kalėjimų departamento direktoriaus Sauliaus Vitkūno, šiuo metu Kalėjimų departamentas rengia Nuteistųjų socialinės reabilitacijos veiklos programą, nukreiptą į progresyvių darbo su nuteistaisiais metodų diegimą, kurios vykdymas kompleksiškai su Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategijos įgyvendinimu ir įkalinimo įstaigų atnaujinimu prisidės prie pakartotino nusikalstamo elgesio mažinimo.

Diskusijoje dalyvavusi Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto direktorė profesorė Giedrė Kvieskienė parekomendavo be jau turimų ir gerai veikiančių pataisos programų – integracijos, adaptacijos, ir pataisos – kurti originalias metodikas. Pasak profesorės, geriausias ir įsimintiniausias mokytojas yra ne tas, kuris tradiciškai moko įvairių dalykų, o tas, kuris novatoriškai ir originaliai pateikia savo žinias. „Reikia surinkti visus sėkmės atvejus ir juos pateikti kaip gerąją patirtį. Socialiniame darbe juk svarbiausia – geras pavyzdys bei profesionalūs darbuotojai, jų patirtis. Patirtis – tai ir yra didžiausia savaiminė kompetencija, kuri kartais šiandien užmirštama“, – teigia Giedrė Kvieskienė.

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros vedėjas doc. dr. Gintaras Švedas siūlė diegiant kokybiškai naujus nuteistųjų vertinimo ir darbo su jais metodus nepamiršti išnaudoti Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso suteikiamų galimybių. Docentas taip pat siūlė nepamiršti, kad reikia užtikrinti programinio darbo tęstinumą asmeniui išėjus iš pataisos namų ir patekus į pataisos inspekcijų priežiūrą. Beje, Gintaras Švedas taip pat sutinka, kad kai kurios programos gali būti tarsi pilotinės – sukurtos pačioje įkalinimo įstaigoje ir pritaikytos tik joje bausmę atliekantiems asmenims.

Daugelis dalyvių pritarė Kalėjimų departamento pateiktai nuteistųjų socialinės reabilitacijos tobulinimo krypčiai. Nuspręsta tokius susitikimus organizuoti dažniau, periodiškai, įgyvendinant progresyvią ir demokratišką bausmių vykdymo politiką.

Kalėjimų departamentas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus, Mykolo Romerio, Pedagoginiu, Vytauto Didžiojo universitetais, darbo patirtimi dalijasi su Teisės institutu, visuomeninėmis organizacijomis. Kartu rengiami ir vykdomi bendri nuteistųjų užimtumo, socialinės adaptacijos ir integracijos projektai bei programos, bendradarbiaujama organizuojant ir pristatant mokslinius tyrimus, keičiamasi teorine ir abipusiai naudinga informacija. Studentams sudaroma galimybė atlikti praktiką bausmių vykdymo sistemos įstaigose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *