Pradėtos vertinti pirmosios „Inoklaster LT“ paraiškos

pagal | 2010-01-09

Pagal ES struktūrinės paramos priemonę „Inoklaster LT“ jau gautos ir pradėtos vertinti pirmosios paraiškos.

„Paramos priemonė „Inoklaster LT“ ypatinga tuo, kad ja skatinamas ir spartinamas verslo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimas. Šiame kvietime gauti ES paramą galioja formulė „5+1“ – turi jungtis ne mažiau kaip 5 verslo įmonės ir dar privalo dalyvauti mažiausiai viena mokslo institucija“, – teigia Ūkio ministerijos vyriausiasis patarėjas Arūnas Keraminas.

Pasak A. Keramino, jau šį ketvirtį laukiama ženklaus susidomėjimo šia priemone pagyvėjimo. „Kiek man žinoma, egzistuoja net apie 10 iniciatyvinių grupių, kurios planuoja artimu laiku pateikti paraiškas pagal šią priemonę“, – sako A. Keraminas.

Paraiškas teikiantys verslo ir mokslo atstovai siekia paramos ne kaip kiekviena įmonė atskirai, o tarpusavio sutarimu išsirenka klasterio koordinatorių, kuris veikia kaip pareiškėjas. Pavyzdžiui, paraišką gauti 1,4 mln. litų ES paramą teikia privatus tyrimų institutas, kuris planuoja Lietuvoje plėtoti fotoelektros technologijas verslui. Šios technologijos būtų naudojamos saulės baterijų gamyboje.

Klasteriuose dalyvaujančios įmonės ir mokslo institucijos siekia padidinti plėtros potencialą, tarptautinį konkurencingumą ir pardavimą užsienio rinkose. Pasak A. Keramino, sprendžiant pagal paraiškas, formulė 5+1 viršijama su kaupu, o bendradarbiavimo reikalavimas nėra formalus, bet realus, nes klasteryje dalyvaujančios įmonės ir kiti nariai tikrai mato klasterizacijos būtinybę ir naudą.

2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonei VP2-1.4-UM-01-K „Inoklaster LT“ numatyta skirti 26,7 milijono litų ES paramos lėšų. Maksimali galima prašomos paramos vienam projektui suma – 1,5 milijono litų.

Priemonės „Inoklaster LT“ lėšomis bus finansuojama klasterio koordinatoriaus veikla, susijusi su:

• tyrimų, kurių reikia klasteriui plėtoti, atlikimu;

• klasterio rinkodaros, skirtos naujiems klasterio nariams pritraukti, organizavimu;

• klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) infrastruktūros valdymu ar administravimu;

• mokymo programų, seminarų ir konferencijų rengimu siekiant skatinti klasterio narius keistis žiniomis, patirtimi ir įgūdžiais, stiprinti klasterio vidinius ir išorinius bendradarbiavimo ryšius.

Dar viena panaši klasterizacijai skatinti skirta priemonė – „Inoklaster LT+“ – taip pat veikia pagal „5+1“ formulę. Pagal šią priemonę pinigai gali būti skiriami pareiškėjams, siekiantiems investuoti į klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) MTTP infrastruktūrą (laboratorijas, bandymų patalpas ir panašiai), klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūrą. „Inoklaster LT+“ kvietimo suma – per 160 milijonų litų, maksimali vienos paraiškos suma – 40 milijonų.

ES paramos skirstymo srityje Lietuva pasiekė gerų rezultatų. Įgyvendinant 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus jų vykdytojams išmokėta 3,380 mlrd. Lt, o kartu su projektų vykdytojų lėšomis į projektų įgyvendinimą investuota 4 mlrd. Lt. Europos Komisijos duomenimis, Lietuva užima pirmą vietą pagal 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų išmokėjimo ES šalims narėms tempą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *