Mažai energijos naudojantys pastatai – netolima ateitis

pagal | 2010-01-09

Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamentas šiemet numato parengti statybos techninius reglamentus, nustatančius, kokie pastatai priskiriami mažai arba labai mažai energijos naudojančių (pasyvaus energijos vartojimo) pastatų kategorijai, ir jiems keliamus techninius reikalavimus.

Brangstant energijos šaltiniams ir siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus į atmosferą, svarbu užtikrinti kuo mažesnį energijos vartojimą visose srityse. Pastatams šildyti suvartojama nemaža dalis Lietuvoje pagaminamos energijos, todėl, pasak aplinkos ministro Gedimino Kazlausko, mažai arba labai mažai energijos naudojančių pastatų statyba leistų jos sutaupyti pakankamai daug. Šiuo metu mūsų šalis, kaip ir Europos Sąjunga, dar nėra nustačiusi techninių reikalavimų tokiems pastatams, todėl Aplinkos ministerija juos jau pradeda rengti.

Pernai ministerijos užsakymu Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas parengė studiją apie mažai arba labai mažai energijos naudojančius pastatus ir pateikė išvadas bei rekomendacijas, kokie reikalavimai jiems turėtų būti taikomi. Šios studijos prireikė todėl, kad reikalavimai tokiems pastatams nustatomi, atsižvelgus į šalies klimato sąlygas, statybos tradicijas, naudojamas technologijas, galimybę panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, jų efektyvumą ir numatomas pastate vykdyti veiklas. Reikalavimai turi būti pagrįsti ne tik energijos taupymo, bet ir ekonominių rodiklių požiūriu. Remdamasis minėtosios studijos išvadomis bei rekomendacijomis, Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamentas ir rengs statybos techninius reglamentus, nustatančius, kokie pastatai priskiriami mažai arba labai mažai energiją naudojančių pastatų kategorijai, ir jiems keliamus techninius reikalavimus.

Tokių pastatų statybai Lietuvoje skatinti planuojama parengti jų demonstracinį techninį projektą. Aplinkos ministerija šiemet numato parengti pasyvaus energijos vartojimo daugiabučio namo, skirto socialinio būsto reikmėms, techninį projektą, ir jį įgyvendinti 2011 m. kartu su konkurso būdu pasirinkta savivaldybe.

Energijos sąnaudas senuose daugiabučiuose namuose siekiama mažinti skatinant šiuos namus atnaujinti ir modernizuoti. Vyriausybės patvirtintoje Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje nustatyta, kad valstybė rems tik tokius projektus, kurie užtikrina ne mažesnę kaip D pastato energinio naudingumo klasę ir ne didesnes kaip 110-145 kilovatvalandžių vienam kvadratiniam metrui per metus šiluminės energijos sąnaudas priklausomai nuo namo naudingojo ploto. Projektams, kurie užtikrina ne mažesnę kaip C namo energinio naudingumo klasę ir ne didesnes kaip 80-115 kilovatvalandžių vienam kvadratiniam metrui per metus šiluminės energijos sąnaudas, bus teikiama papildoma valstybės parama apmokant 15 proc. investicijų sumos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *