Per vienuolika metų suteikti 2 milijardai litų garantijų

pagal | 2010-01-09

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Fondas) per vienuolika veiklos metų kredito įstaigoms jau suteikė 2 mlrd. Lt garantijų už jų išduotus 2,5 mlrd. Lt kreditų. 2009 m. suteikta 202,2 mln. Lt garantijų už 233,3 mln. Lt kredito įstaigų išduotų kreditų.

Vidutinis kreditų dydis praėjusiais metais siekė 410 tūkst. Lt


2009 m. už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 80,3 mln. Lt kreditų Fondas suteikė 194 garantijas už 49,2 mln. Lt. Už Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai išduotus kreditus suteikta 153 mln. Lt garantijų. Palyginti su 2008 m., žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotų kreditų garantijų suma sumažėjo 3 kartus, tačiau dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai išduotų kreditų bendra garantijų suma 2009 m. išaugo beveik 40 proc. Vidutinis žemdirbių ir kaimo verslininkų imamų kreditų dydis 2009 m. siekė 410 tūkst. Lt, o už juos suteiktų garantijų dydis – 250 tūkst. Lt.

Fondas bendradarbiauja su visais Lietuvoje veikiančiais bankais ir kredito unijomis. 2009 m. daugiausia kreditų su garantija išdavė SEB bankas (28 proc. visų kreditų su garantija), DnB NORD (26 proc.) ir Swedbankas (20 proc.). Beveik visos kredito įstaigos praėjusiais metais kreditų su garantija išdavė mažiau negu 2008 m., kreditų portfelį padidino tik UniCredit banko Lietuvos skyrius ir kredito unijos, Medicinos bankas išlaikė panašų kreditavimo lygį.

Panašiai kaip ir ankstesniais metais, aktyviausiai iš kredito įstaigų su garantija skolinosi Kauno, Panevėžio ir Šiaulių apskričių žemdirbiai. Fondo duomenimis, Kauno apskrities ūkininkams bei verslininkams suteiktos 53 garantijos už 10,4 mln. Lt, Panevėžio ir Šiaulių apskrityse atitinkamai suteikta 30 garantijų už 8,2 mln. Lt ir 29 garantijos už 7,9 mln. Lt. Analizuojant garantijų teikimą pagal rajonus, matyti, kad daugiausia su garantijomis skolinosi Anykščių, Kauno, Kėdainių, Pasvalio, Šiaulių rajonų žemdirbiai.


Palūkanos šiemet nebekompensuojamos

Siekiant žemdirbiams bei kaimo verslininkams sumažinti jų skolinimosi kaštus, Žemės ūkio paskolų garantijų fondas administruoja ir kitą valstybės paramą – garantinio užmokesčio ir sumokėtų palūkanų kompensavimą. 2009 m. kreditų su garantija gavėjams iš viso kompensuota 3,3 mln. Lt garantinio užmokesčio ir 7,2 mln. Lt kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų. Palūkanos naujai išduodamiems kreditams su garantija nuo 2010 m. sausio 1 d. nebekompensuojamos, tačiau jau išduotiems kreditams lieka galioti ankstesnė palūkanų kompensavimo tvarka.

Pagrindiniai Fondo klientai – ūkininkai

Pagrindiniai Fondo klientai lieka ūkininkai, kuriems 2009 m. buvo išduota 67 proc. visų kreditų su garantija, skirtų žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams, t.y. 53,6 mln. Lt. Su garantija taip pat skolinosi smulkios bei vidutinės įmonės kaime, žemės ūkio kooperatyvai ir bendrovės. Kaip ir anksčiau, didžioji dalis ūkininkų, pasiskolinusių su garantija, užsiima augalininkyste (69 proc. visų klientų) ir gyvulininkyste (25 proc.). Beveik 60 proc. visų pasiskolintų kreditų sumos buvo skirta žemės ūkio technikos pirkimui, 13 proc. – trumpalaikio turto įsigijimui, kiek mažiau – statybai bei rekonstrukcijoms, pieno ūkio įrangai, transporto priemonėms ir pan.


Fondas aktyviai prisideda prie ES lėšų panaudojimo

Fondas ir 2009 m. aktyviai prisidėjo prie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos lėšų įsisavinimo, kuomet net 70 proc. kreditų su garantija buvo išduota už ES lėšomis finansuojamus projektus. Kreditų gavėjams, įgyvendinantiems investicinius projektus pagal šios programos priemones, 2009 m. buvo suteiktos 143 garantijos už 35,7 ml. Lt. Palyginti su 2008 m., su ES parama įgyvendinamų projektų sumažėjo tik apie 10 proc., tačiau jie buvo mažesni ir bendra garantijų suma šiems projektams sumažėjo.

Ne visi ūkio subjektų įgyvendinami projektai, už kuriuos kredito įstaigoms garantuoja Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, būna sėkmingi. Per visą Fondo veiklos laikotarpį kredito įstaigoms už garantuotus ir negrąžintus kreditus išmokėta 14,5 mln. Lt, t.y. 1,9 proc. visų išduotų garantuotų. 2009 m. įvykdyti 5 garantiniai įsipareigojimai ir kredito įstaigoms grąžinta 3,8 mln. Lt ūkio subjektų negrąžintų kreditų. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas ir toliau lieka patikimas tiek kredito įstaigų, tiek žemdirbių ir kaimo verslininkų partneris siekiant kuo daugiau investicijų pritraukti į kaimo vietoves.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *