Pakeista Valstybės tarnautojo pažymėjimo forma ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklės

pagal | 2010-01-01

Informuojame, kad vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 1V-624 pakeista Valstybės tarnautojo pažymėjimo forma ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklės.

Nuo 2009 m. lapkričio 26 d. į valstybės tarnautojo pažymėjimus pradėti įrašyti Gyventojų registro tarnybos prie VRM sudaromi valstybės tarnautojo atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas ir valstybės tarnautojo elektroninio parašo kvalifikuotas sertifikatas (toliau – valstybės tarnautojo sertifikatai).

Taip pat keičiasi valstybės tarnautojo pažymėjimo perdavimas įstaigoms.

Asmens dokumentų išrašymo centro direktorius 2009 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1V-48 patvirtino Užsakymų išrašyti valstybės tarnautojo pažymėjimus ar atnaujinti valstybės tarnautojo pažymėjimuose įrašytus valstybės tarnautojo sertifikatus teikimo Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos ir valstybės tarnautojo pažymėjimų perdavimo valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms tvarkos aprašą, kuriame nustatyta, kad:

– Asmens dokumentų išrašymo centre prie VRM išrašyti valstybės tarnautojo pažymėjimai (ir atskirai PIN vokeliai) bus perduodami prašymą registravusios įstaigos pasirinktai migracijos tarnybai, o migracijos tarnyba šiuos valstybės tarnautojo pažymėjimus perduos įstaigos, kurios pavadinimas įrašytas išrašytuose pažymėjimuose, įgaliotam atstovui;- valstybės tarnautojo pažymėjimus, kuriuose turi būti atnaujinti valstybės tarnautojo sertifikatai, įstaigos perduos migracijos tarnybai, o migracijos tarnyba juos persiųs arba perduos Asmens dokumentų išrašymo centrui prie VRM;
– valstybės tarnautojo pažymėjimai su atnaujintais valstybės tarnautojo sertifikatais (ir atskirai PIN vokeliai) iš Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM bus perduodami prašymą registravusios įstaigos pasirinktai migracijos tarnybai, o migracijos tarnyba šiuos pažymėjimus perduos įstaigos, kurios pavadinimas įrašytas pažymėjimuose, įgaliotam atstovui.

Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitus valstybės tarnautojo pareigoms ar valstybės tarnautojo sertifikatų galiojimo laikui, nauji valstybės tarnautojo pažymėjimai neužsakomi. Įrašai valstybės tarnautojo sertifikatuose bus atnaujinami Gyventojų registro tarnybos prie VRM nustatyta tvarka.

Papildomai informuojame, kad valstybės tarnautojo sertifikatų atnaujinimas valstybės tarnautojo pažymėjimuose bus pradėtas ne vėliau kaip nuo 2009 m. gruodžio 31 d. Tuo pačiu bus pradėtas ir iki 2009 m. lapkričio 26 d. į valstybės tarnautojo pažymėjimus įrašytų sertifikatų keitimas. Apie valstybės tarnautojo sertifikatų atnaujinimo pradžią Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM paskelbs internetinėje svetainėje www.dokumentai.lt rubrikoje „Naujienos“. Kita įstaigoms svarbi informacija bus skelbiama svetainėse www.vtd.lt, www.dokumentai.lt.

Iškilus klausimams prašome kreiptis:- pažymėjimų išrašymo bei bendrosios logistikos klausimais: į Asmens dokumentų išrašymo centrą el. paštu aldona.gudeliene@vrm.lt, tel. (8 5) 271 8002, (8 5) 271 8045;- pažymėjimų užsakymo klausimais: į Valstybės tarnybos departamentą el. paštu alvydas.kanopa@vrm.lt, tel. (8 5) 271 8414;- migracijos tarnybų kompetencijos klausimais: į atitinkamą migracijos tarnybą pagal Jūsų įstaigos buveinės vietą tiesiogiai arba svetainėje www.migracija.lt nurodytais telefono numeriais arba į Migracijos departamentą el. paštu mdinfo@vrm.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *