Nacionalinė programa – tautinio tapatumo ir paveldo istorinis pjūvis

pagal | 2010-01-08

Kaip mūsų tauta suvokė savo tapatumą istorijos tėkmėje – nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iki dabarties žinių visuomenės, kokios jo raiškos formos, kas mes esame šiandien? Atsakymą į šį klausimą padės rasti fundamentiniai tyrimai, kuriuos numatoma atlikti įgyvendinant naują nacionalinę mokslo programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“. Programą patvirtino Švietimo ir mokslo ministerija, jos įgyvendinimą administruos Lietuvos mokslo taryba.

„Tai pirmoji tokia sudėtinga, kompleksinė lituanistinė programa, leidžianti įdėmiai pažvelgti į mūsų tautos istorinės savivokos, paveldo, kalbos ir kultūros sampratą, – sako švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė. – Mokslinių tyrimų projektams ir kitoms veikloms bus rengiami vieši konkursai, kuriuose galės dalyvauti ir užsienio mokslo institucijos ar tyrėjų grupės.”
Viceministrė pažymi, kad lituanistikos tyrimams ir studijoms yra suteiktas strateginis prioritetas, o Lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, Lietuvių literatūros ir tautosakos, Lietuvos kultūros tyrimų institutams – valstybinių mokslo institutų statusas.

Įgyvendinant programą 2010–2014 metais bus sukurta mūsų tautos socialinio ir kultūrinio tapatumo koncepcija. Atlikti nacionaliniai ir tarptautiniai moksliniai tyrimai suteiks žinių apie įvairialypes tapatumo raiškos formas, raidą, globalizacijos, sekuliarizacijos poveikį tapatumo sampratai, kultūros paveldo būklę. Bus analizuojami įvairiais istoriniais laikotarpiais ir skirtingose aplinkybėse formuotas tautos savivokos paveikslas, aprėpiantis XIX amžiuje, tautinio atgimimo metais, sovietmečiu ar išeivijoje susiklosčiusią tautinės savimonės sampratą. Įgyvendinus programą taip pat numatoma parengti rekomendacijas dėl tolesnės paveldosaugos strategijos, sukurti būtinas duomenų bazes. Lietuva pagal kultūros paveldo ir humanitarinių mokslų duomenų skaitmeninimą, skaitmeninį katalogizavimą ir saugojimą yra viena labiausiai atsilikusių šalių Europoje. Šių išteklių sistema bus susieta su Europos Sąjungos ir pasaulio skaitmeninėmis duomenų bazėmis. Bus parengta lituanistinio paveldo ir tapatumo vieningos informacinės infrastruktūros koncepcija. Programa bus finansuojama iš Lietuvos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų mokslinių tyrimų programoms finansuoti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *