Lietuvos kaimo tinkle – dvi naujos veiklos kryptys

pagal | 2010-02-02

Vakar Lietuvos žemės ūkio universitete (Kauno r.) organizuotas Lietuvos kaimo tinklo Tarybos posėdis. Jame svarstytos dvi naujos 2010-2013 m. Tinklo veiksmų programos finansavimo kryptys: „Kaimo plėtros dalyvių interesų atstovavimas ES organizacijose“ ir „Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos inicijuotų projektų, susijusių su žemės ūkiu, maisto ūkiu ir kaimo plėtra, įgyvendinimas“. Tinklo Tarybai pirmininkaujančio žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus iniciatyva, posėdyje detaliai nagrinėta, svarstyta ir balsuota dėl kiekvienos planiniu būdu skiriamos paramos teikimo eilutės dvejose naujose finansavimo kryptyse.

Dėl ekonominio sunkmečio daugiau kaip perpus šiais metais sumažintas Specialiosios kaimo rėmimo programos (Programos) finansavimas iš valstybės biudžeto. Iš minėtos Programos lėšų eilę metų būdavo remiami tradiciniai žemės ūkio ir kaimo plėtros renginiai „Agrobalt“, „Ką pasėsi…“, „Metų ūkis“, „Bėk, bėk, žirgeli“ ir kt., žemdirbių ir kitų kaimo plėtros dalyvių interesų atstovavimas ES organizacijose. Įvertindama minėtų renginių bei žemdirbių interesų svarbą, jų populiarumą ir tradiciškumą, Žemės ūkio ministerija pasiūlė kai kurias iki šiol valstybės remtas priemones finansuoti planiniu būdu iš Lietuvos kaimo tinklo programos, kuri finansuojama iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos. Toks siūlymas jau apsvarstytas penkiuose Tinklo komitetuose ir šį pirmadienį pateiktas tvirtinti tinklo Tarybai.

Šiais metais Tinklo veiksmų planas bus vykdomas remiantis septyniomis veiklos kryptimis:

1. “Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros patirties ir pokyčių nustatymas, rinkimas, sisteminimas, analizė, apibendrinimas ir pasiūlymų teikimas ”;

2. “Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros patirties ir kt. informacijos sklaida”;

3. „Mokymo programų rengimas vietos veiklos grupėms, techninė ir metodinė pagalba įgyvendinant LEADER metodą“;

4. “Techninė pagalba regioniniam ir tarptautiniam kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimui”;

5. „Kaimo plėtros dalyvių interesų atstovavimas ES organizacijose“ (nauja);

6. „Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos inicijuotų projektų, susijusių su žemės ūkiu, maisto ūkiu ir kaimo plėtra, įgyvendinimas“ (nauja);

7. „Tinklo valdymas“.

Dviem naujoms Tinklo veiklos kryptims šiais metais planuojama skirti apie 1,6 mln. Lt iš Tinklo biudžeto. Paramą penktajai ir šeštajai Tinklo veiklos kryptims numatoma skirti planiniu būdu – numačius konkrečius pareiškėjus, kokioms veiklos sritims parama bus skiriama ir maksimaliai galimą jos sumą. Siekiant lėšų skirstymo aiškumo, skaidrumo ir bendro sutarimo, posėdį vedęs žemės ūkio ministras K. Starkevičius kartu su viceministru Mindaugu Kuklieriumi ir Tarybos nariais detaliai diskutavo ir balsavo dėl kiekvienos skiriamos paramos eilutės.

Paraišką pagal penktąją Tinklo veiklos kryptį „Kaimo plėtros dalyvių interesų atstovavimas ES organizacijose“ galės teikti tik Tinklo nariai, kurie žemdirbių ir kaimo gyventojų interesus ES organizacijose atstovauja ne trumpiau kaip trejus metus. Šios krypties galimi pareiškėjai – visuomenėje gerai žinomos žemdirbių nevyriausybinės organizacijos, su ES struktūromis jau turinčios susiformavusias darbo tradicijas ir konkrečiai dirbančių tam tikrų žemės ūkio sričių ekspertų komandas.

Pagal šeštąją Tinklo veiklos kryptį „Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos inicijuotų projektų, susijusių su žemės ūkiu, maisto ūkiu ir kaimo plėtra, įgyvendinimas“ teikti paraiškas paramai gauti galės tradicinių, šalies gyventojų jau pamėgtų respublikinių parodų, mugių, konkursų organizatoriai.

Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė Tarybos narius informavo, kad dar šią savaitę Sekretoriatas parengs, o žemės ūkio ministras pasirašys įsakymą dėl Lietuvos kaimo tinklo veiksmų programos 2010-2013 m. įgyvendinimo taisyklių, jų pakeitimų, planiniu būdu penktajai ir šeštajai Tinklo veiklos kryptims numatomos skirti paramos. Paraiškas pagal dvi naujas Tinklo veiklos kryptis planuojama pradėti rinkti jau nuo vasario 8 d. Paraiškos pagal Tinklo pirmąją – ketvirtąją veiklos kryptis bus renkamos nuo kovo 8 d. iki balandžio pabaigos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *