Lietuviškam skilandžiui – specialus ES ženklas ir parama

pagal | 2010-02-03

Nuo vasario 3 d., praėjus 20 dienų, kai lietuviškas skilandis buvo įregistruotas Europos Sąjungos tradicinių gaminių registre, šis produktas jau oficialiai įgauna teisę būti žymimas ir specialiu ženklu su nuoroda bei žodžiais „Garantuotas tradicinis gaminys“ ar santrumpa „GTG“. Tai pirmasis produktas ne tik Lietuvoje, bet ir visose Baltijos šalyse, kuriam suteikta teisė naudotis europietišku ženklu, patvirtinančiu savitą gaminio receptūrą ir išskirtinę kokybę.

Privaloma kontrolė

Gamintojai, norintys pažymėti skilandį specialiu ženklu, turi kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT) ir sudaryti su ja sutartis dėl kontrolės – šiems produktams privaloma nepriklausomos institucijos atitikties specifikacijai kontrolė. Kontroliuoti produkto atitiktį specifikacijos reikalavimams, produkto ženklinimą ir simbolikos naudojimą Lietuvoje paskirta VMVT. Kontrolės išlaidas turi padengti patys gamintojai.

Ženkle žodžiai „Garantuotas tradicinis gaminys“ gali būti pakeisti lygiaverčiais terminais bet kuria oficialia ES kalba. Minėtasis ženklas gali būti pateikiamas spalvotas arba juodai baltas. Jeigu ženklas yra spalvotas, o raides sunku įskaityti, aplink jį gali būti apibrėžtas apskritimas, kad būtų kontrastas su fono spalvomis. Tekstas turi būti spausdinamas didžiosiomis raidėmis „Times Roman“ šriftu. Ženklo skersmuo turėtų būti ne mažesnis kaip 15 mm.

Pažymėtina, kad pavadinimas „Skilandis“, atskirai ar su kitais žodžiais, pvz., „Aukštaičių“, „Žemaičių“, gali būti naudojamas ir kitiems mėsos gaminiams. Tačiau ženklinant produktus, kurie neatitinka įregistruotos produktų specifikacijos ir kontrolės reikalavimų, neleidžiama naudoti ES ženklo ir nuorodos ar jos santrumpos, susijusios su Garantuotu tradiciniu gaminiu.

Viešumas ir kontrolė – vartotojų pasitikėjimui pelnyti

Siekiant užtikrinti tinkamą kontrolę ir pelnyti vartotojų pasitikėjimą, lietuviško skilandžio ir kitų GTG produktų gamintojų sąrašai bus skelbiami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto puslapyje www.vmvt.lt.

VMVT informaciją apie GTG produktų gamybos ir ženklinimo kontrolę bei pažeidimus nuolat teiks Žemės ūkio ministerijai, o pastaroji – Europos Komisijai (EK). Ministerija, gavusi informaciją, kad GTG produktas neatitinka specifikacijos, gali pareikšti gamintojui įspėjimą, laikinai sustabdyti nuorodos naudojimą arba prašyti EK panaikinti registraciją. Registracijos panaikinimą gali inicijuoti ir Europos Komisija, ypač tuo atveju, jei penkerius metus nebus gavusi informacijos apie šio produkto gamybą.

Parama gamintojams ir vartojimui skatinti

Atkreipiame dėmesį, jog ES lygiu įregistruotų produktų gamintojams jų kontrolės išlaidos pirmuosius penkerius metus iš dalies gali būti kompensuojamos pagal Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles (žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 3D-62).

Pagalba labai mažoms, iki 10 darbuotojų turinčioms įmonėms gali siekti iki 70 proc., kitoms – iki 40 proc. faktinių kontrolės išlaidų. Paraiškas pagalbai gauti galima teikti kasmet nuo kovo 1 iki 30 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros Kontrolės departamento teritoriniams skyriams pagal įmonės (ūkio) registracijos vietą.

Pagal EB Tarybos reglamentą dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje bei trečiosiose šalyse, gamintojų asociacijos gali teikti projektus Europos Komisijai dėl ES lygiu įregistruotų produktų propagavimo ir vartojimo skatinimo ES ar trečiosiose šalyse finansavimo. Šiems projektams įgyvendinti 50 proc. patirtų išlaidų yra finansuojama iš Europos Sąjungos biudžeto, 20 proc. – iš Lietuvos valstybės biudžeto, 30 proc. dengia pati pareiškėjų organizacija.

Tarybos reglamento įgyvendinimą administruoja VĮ „Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra“ (Agentūra), kuriai projektai dėl informavimo ir skatinimo priemonių trečiosiose šalyse gali būti teikiami kartą per metus iki kovo 31 d., o ES šalyse – iki lapkričio 30 d.

Agentūra vertins pareiškėjų projektus ir teiks juos Europos Komisijai. Komisijai pritarus, Agentūra sudarys sutartis su gamintojais dėl projektų įgyvendinimo bei finansavimo ir teiks jiems reikalingas konsultacijas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *