Kaip mokamos valstybinės socialinio draudimo pensijos dirbantiems pensininkams

pagal | 2010-01-14

Gaunantiems senatvės pensijas žmonėms, kurie turi draudžiamųjų pajamų, kyla daug klausimų, kaip pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą mokamos jų pensijos. Todėl šiame pranešime pateikiame išsamią informaciją, aktualią pensininkams, turintiems įvairių rūšių darbo santykių.

Minėtas įstatymas nustato valstybinių socialinio draudimo senatvės ir ištarnauto laiko pensijų bei kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas (toliau bendrai vadinamos pensijomis) ribojimą šių išmokų gavėjams, turintiems draudžiamųjų pajamų. Draudžiamųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, asmenys gali įgyti tiek dirbdami pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, tiek gaudami pajamas pagal autorines sutartis, tiek dirbdami savarankiškai. Tačiau atsižvelgiant į administravimo galimybes, Laikinajame įstatyme nustatytas nevienodas pensijų ribojimas pensininkams, dirbantiems pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu (ar gaunantiems pajamas pagal autorines sutartis) bei savarankiškai dirbantiems asmenims (pvz.: individualių įmonių savininkams, asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, turėdami individualios veiklos pažymą, ūkininkams ir jų partneriams ir kt.).

Primename, kad dirbantiems neįgaliesiems, kurie gauna netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, šios pensijos mažinamos nebus.

Tiems dirbantiems pensijų gavėjams, kurių pensijų dydžiui turi įtakos gaunamų pajamų dydis ar darbo savarankiškai laikotarpiai, pensijos bus pervedamos į jų sąskaitą kredito įstaigoje kiekvieno mėnesio 28 dieną. Kitaip negalima, kadangi išmokamos pensijos dalies dydis priklausys nuo per praėjusį kalendorinį mėnesį gautų draudžiamųjų pajamų, o informaciją apie jas darbdaviai turi pateikti iki kiekvieno mėnesio 15 dienos.

Pensijų mokėjimas pensininkams, dirbantiems pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu bei gaunantiems pajamas pagal autorines sutartis

Tiems pensijų gavėjams, kurie po pensijos paskyrimo dirba pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu bei gauna pajamas pagal autorines sutartis, pensijos dydis bus ribojamas, atsižvelgiant į praėjusį mėnesį gautų draudžiamųjų pajamų dydį.

Laikinasis įstatymas buvo priimtas 2009 m. gruodžio 9 d., o leidinyje „Valstybės žinios“ paskelbtas 2009 m. gruodžio 24 d. Buvo žmonių, kurie, sužinoję apie priimtą įstatymą, 2009 m. gruodžio mėnesį apsisprendė nutraukti savo darbinę veiklą. Todėl tokiems pensininkams, kurie 2010 m. sausio 16 d. jau nebedirbo pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, pensijos dydis nebus ribojamas. 2010 m. sausio mėnesį pensijos nebus atitinkamai mažinamos ir dėl to, kad pensininkas 2009 m. gruodžio mėnesį pajamas gavo pagal autorinę sutartį iš darbdavio, su kuriuo jis nėra susijęs darbo santykiais.

Tačiau tiems pensininkams, kurie, įsigaliojus įstatymui, nusprendė nenutraukti darbo santykių ir toliau tęsia savo darbinę veiklą, t.y. ir po 2010 m. sausio 15 d. dar dirba pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, bus mokama atitinkamai sumažinta pensijos dalis, atsižvelgiant į praėjusį mėnesį gautų draudžiamųjų pajamų dydį.

Mokant pensijas 2010 m. vasario mėnesį, visais atvejais bus atsižvelgiama į pensininko sausio mėnesį turėtas draudžiamąsias pajamas, kurias pensininkas gavo dirbdamas pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu arba (ir) dirbdamas pagal autorines sutartis.

Pensijų mokėjimas savarankiškai dirbantiems pensininkams

Savarankiškai dirbantiems pensininkams (individualių įmonių savininkams, tikrųjų ūkinių bendrijų nariams, komanditinių ūkinių bendrijų tikriesiems nariams, advokatams, advokatų padėjėjams, notarams, antstoliams, ūkininkams ir jų partneriams ir kitiems asmenims, kurie verčiasi individualia veikla) socialinio pensijų draudimo laikotarpiu nustatyta kitokia pensijų mokėjimo tvarka. Privalomo socialinio pensijų draudimo laikotarpiais jiems bus mokama pagrindinė pensijos dalis ir priedas už stažo metus.

Pensijų gavėjams, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimą, o taip pat ūkininkams ir jų partneriams, kurių ūkių dydis yra lygus ar mažesnis nei 14 europinio dydžio vienetų, ir kurie teisės aktų nustatyta tvarka nemoka socialinio pensijų draudimo įmokų, pensija nebus mažinama. Pensijos nebus mažinamos ir individualių įmonių savininkams, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų nariams tais laikotarpiais, kai įmonė ar bendrija laikinai nevykdo veiklos ir tai yra deklaravusi Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Pagrindinė pensijos dalis ir priedas už stažo metus savarankiškai dirbantiems pensininkams bus mokama tik už tuos laikotarpius, kai šie asmenys yra draudžiami socialiniu pensijų draudimu. Pavyzdžiui, jei žmogus pensijos mokėjimo mėnesį socialiniu pensijų draudimu yra draudžiamas kelias dienas, už jas jis gaus pagrindinę pensijos dalį ir priedą už stažo metus. Už likusias mėnesio dienas jam bus mokama viso dydžio perskaičiuota pensija (pagrindinė, papildoma dalis ir priedas už stažą).

Jei savarankiška veikla besiverčiantis pensininkas praėjusį mėnesį dirbdamas pagal darbo sutartį turėjo draudžiamųjų pajamų, pensija jam bus mokama kaip savarankiškai dirbančiam asmeniui, tai yra, jis gaus pagrindinę pensijos dalį ir priedą už stažo metus, nepriklausomai nuo turėtų pajamų dydžio. Tačiau jei šis žmogus savarankišką veiklą vykdys ne visą mėnesį, pagrindinę pensijos dalį ir priedą už stažo metus jis gaus tik už atitinkamą dienų, kurias jis vykdė savarankišką veiklą, skaičių. Už kitas mėnesio dienas pensija jam bus mažinama, atsižvelgiant į praėjusį kalendorinį mėnesį dirbant pagal darbo sutartį gautų draudžiamųjų pajamų dydį.

1 komentaras

 1. Marcelinas

  Taip ir lieka neaisku,jeigu nedirbantis pensininkas pagal igaliojima is keliu giminaiciu surinkes
  gauna uz zemes nuoma viena karta per metus pinigines ismokas,ar tai atsilieps jo gaunamai
  senatves pensijai.
  Su pagarba Marcelinas.

  Atsakyti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *