Kaimo plėtros dalyviai – aktyvūs tarptautinių lobistinių organizacijų nariai

pagal | 2010-01-22

Praėjusią savaitę Lietuvos žemės ūkio universitete žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius kartu su ministerijos Mokslo ir mokymo skyriumi ir kaimo plėtros procesuose dalyvaujančiomis asociacijomis aptarė praėjusiais metais vykusį lobistinį darbą Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse nevyriausybinėse organizacijose.

Neformalūs ūkininkų susitarimai turi įtakos politikų sprendimams

Europos Sąjungoje (ES) dar prieš keliolika metų susibūrusios žemdirbių nevyriausybinėse organizacijos turi aiškias lobistinio darbo veiklos nišas. Viena kitą dubliuojančiųjų tarp jų nėra, o narystės nauda jose priklauso nuo to, kiek aktyvūs patys dalyviai, kiek išmano ir geba atstovauti savo interesus. Veikdamos per komitetus, derindamos ES šalių nevyriausybinių organizacijų atstovų pozicijas vienais ar kitais klausimais, tarptautinės lobistinės organizacijos turi didelės įtakos ir Europos Komisijos (EK), ir Europos Parlamento sprendimams. Be to, su kai kuriomis tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis derinti ir gauti jų nuomonę rengiant teisės aktus ES pareigūnams yra privalu.

Lietuvos kaimo plėtros procesuose dalyvaujančios nevyriausybinės organizacijos – Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės savininkų sąjunga, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai (ŽŪR), Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos kaimo turizmo asociacija, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Lietuvos miško savininkų asociacija, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga, jau ne pirmi metai dalyvauja tarptautinių lobistinių organizacijų veikloje.

Kiekvienais metais asociacijų narystės mokesčio ir dalyvavimo ES ir tarptautinėse organizacijose išlaidas asociacijoms dalinai kompensuoja Žemės ūkio ministerija iš Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų. Tad metų pradžioje tradiciškai ministerijos socialiniai partneriai pristato per metus nuveiktus darbus ES ir tarptautinėse organizacijose, įvardija narystės jose tikslus ir uždavinius ateinančiais metais.

„Neformalūs ES šalių žemdirbių susitikimai ir susitarimai rūpimais klausimais yra vienas svarbiausių nevyriausybinių organizacijų lobistinio darbo pagrindų. Tik susiformavus aiškioms nuomonėms, gavus vienų ar kitų ES šalių šakinių organizacijų palaikymą, žemdirbiams palankių sprendimų mes galime tikėtis ir politiniame lygmenyje. Tad esu įsitikinęs, kad socialinių partnerių veikla ES ir tarptautinėje erdvėje veikiančiose lobistinėse organizacijose turi būti reguliari“, – pasitarime šakinių organizacijų tarptautinio darbo svarbą įvertino žemės ūkio viceministras M. Kuklierius.

Turi galimybę patys vertinti realią situaciją ES žemės ūkyje

Viena aktyviausių Lietuvos nevyriausybinių žemdirbių lobistinės veiklos organizatorių – Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS) dar prieš aštuonerius metus pradėjo koordinuoti ekspertų darbą COPA (ES žemės ūkio organizacijų komitetas)-COGECA (ES žemės ūkio kooperatyvų generalinė konfederacija) ir GEOPA (Europos Sąjungos žemės ūkio darbdavių skėtinė organizacija), į kurių nuomonę atsižvelgia ir EK, ir ES Parlamentas, ir ES Taryba. Į minėtų tarptautinių organizacijų veiklą kartu su LŪS įsijungė Lietuvos kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“, kiek vėliau – ŽŪR, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija.

Šiandien net dvylika įvairių žemės ūkio gamybos sričių ekspertų (atstovų iš Lietuvoje veikiančių nevyriausybinių žemdirbių asociacijų) reguliariai dalyvauja COPA-COGECA, GEOPA ir IDF veikloje.

„Klausiant kokią naudą mūsų šalies žemdirbiams duoda Briuselyje vykstantys COPA-COGECA atskirų žemės ūkio sričių veiklos analizę ir problemų sprendimus siūlantys komitetai, atsakymai būna labai panašūs. Visų pirma daugelis ekspertų (paprastai tai būna šakinių asociacijų vadovai ar ŽŪR specialistai) akcentuoja gaunamos informacijos patikimumą, naujų ryšių užmezgimą, informacijos pasikeitimo galimybę ir realios situacijos visoje ES įvertinimą”,- pristatydama ekspertų darbą Žemės ūkio ministerijos atstovams komentavo LŪS administratorė Eglė Mačytė.

Tiesa, taupant lėšas ir atsižvelgiant į svarstomų Lietuvos žemdirbiams temų aktualumą iš 42 COPA-COGECA ir GEOPA organizuotų renginių LŪS ekspertus delegavo į 28 renginius. 2009 m. COPA-COGECA posėdžiuose aptarti ekonominio nestabilumo pasaulinėje rinkoje, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo, 2009-2010 m. grūdų rinkos, genetiškai modifikuotų organizmų, vaisių ir daržovių programos mokyklose ir kiti klausimai.

ŽŪR prieš dvejus metus įstojo į Tarptautinę pienininkystės federaciją (IDF). Jungianti 53 pasaulio šalis, kuriose pagaminama apie 82 proc. pasaulio pieno produkcijos, ši asociacija pastaruoju metu yra pagrindinis informacijos tiekėjas pienininkystės klausimus nagrinėjančiam Lietuvos nacionaliniam pienininkystės komitetui.

Lietuvos šeimos ūkininkų (LŠŪS) ir Lietuvos žemės savininkų sąjungos (LŽSS) dar nuo 2002 m. dalyvauja ELO (Europos žemės savininkų organizacija) organizacijos veikloje. Pastaroji skatina privatų verslą kaip socialinį įrankį socialinei-ekonominei gerovei ir aplinkos tausojimui kaimo vietovėse. ELO koncentruoja savo veiklą į aplinkosaugą, žemės ūkio ir kaimo plėtrą, trečios kartos žemės ūkį (atsinaujinantys energijos šaltiniai), miškininkystę, privačios nuosavybės statuso klausimus. LŠŪS ir LŽSS 2009 m. dalyvavo penkiuose ELO organizuotuose tarptautiniuose renginiuose.

ELO veikloje aktyviai dirba ir Lietuvos miško savininkų asociacija. Pastarosios organizacijos atstovas dalyvauja ir COPA-COGECA „Miškininkystės“ darbo grupėje bei DG AGRI (Žemės ūkio ir kaimo vystymo generalinis direktoratas Briuselyje) kuruojamos Miškų ūkio ir kamštienos konsultacinėje grupėje prie EK. Be to, Lietuvos miško savininkų asociacija aktyviai įsijungusi į Europos privačių miškų savininkų konfederacijos (CEPF) ir Tarptautinio privačių miškų aljanso (IFFA) veiklą.

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga pasitarime pristatė savo veiklą Europos jaunųjų ūkininkų taryboje (CEJA), kuri jungia ES šalių narių jaunųjų ūkininkų organizacijas. Pastaroji gina profesinius ir socialinius jaunųjų ūkininkų interesus, skatina profesinį jaunųjų ūkininkų mokymą ir kt..

Posėdyje įvertinta ir kitų kaimo plėtros procesuose dalyvaujančių organizacijų veikla tarptautinėse organizacijose: Lietuvos kaimo turizmo asociacijos 2009 m. veiklos rezultatai EuroGites (Europos kaimo turizmo asociacijoje) ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos – PREPARE (Kaimų partnerystės tinkle), ERA (Europos kaimiškajame aljanse).

Šiemet taip pat numatytos lėšos tarptautiniam bendradarbiavimui

Apibendrindamas 2009 m. vykdytą kaimo plėtros procesuose dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų pristatytas ataskaitas Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas Sigitas Miškinis teigiamai įvertino nuveiktus darbus ir informavo apie šiais metais skiriamos paramos gavimo sąlygas.

Nevyriausybinių žemės ūkio ir kaimo plėtros procesuose dalyvaujančių organizacijų veikla tarptautinėse organizacijose nuo 2004 m. remiama iš Specialiosios kaimo rėmimo programos (Programa). Šiais metais, gerokai sumažinus Programos lėšas, žemdirbių lobistinių interesų atstovavimui papildomai žadama skirti lėšų iš Lietuvos kaimo tinklo programos, finansuojamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“.

Siekiant stiprinti pastarųjų organizacijų lobistinius gebėjimus, gerinti pasiektų rezultatų sklaidą ir veiksmų harmonizavimą bendriems siekiams, pasitarimo dalyviai palaikė žemės ūkio viceministro M. Kuklieriaus siūlymą reguliariai organizuoti tarptautinių organizacijų veikloje dalyvaujančių ekspertų ir ministerijos vadovybės bei atsakingų pareigūnų susitikimus.

Žamės ūkio ministerijos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *