Efektyvinama žuvininkystės sektoriaus įstaigų veikla

pagal | 2010-01-22

Žemės ūkio ministerija, siekdama mažinti valdymo išlaidas ir kuo efektyviau panaudoti žmogiškuosius bei finansinius išteklius, pertvarko žuvininkystės sektoriaus valdymo institucijas. Reorganizuojamas Žuvininkystės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės departamentas), Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras ir Laukystos žuvų veislynas – šios institucijos sujungiamos į vieną Žuvininkystės tarnybą (ŽT) prie Žemės ūkio ministerijos.

Tarnyba įgyvendina žuvininkystės politiką

Žuvininkystės tarnyba veiklą pradeda 2010 m. balandžio 1 d. Pagrindinai Žuvininkystės tarnybos uždaviniai yra įgyvendinti Lietuvos ir ES bendrąją žuvininkystės politiką; kontroliuoti, kad būtų saugomi, racionaliai naudojami, gausinami ir atkuriami Baltijos jūros ir vidaus vandenų žuvų ištekliai; kontroliuoti, kad Lietuvos žvejai Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos šalių narių ir tarptautiniuose vandenyse laikytųsi tarptautinių konvencijų, įstatymų, regioninių žvejybos organizacijų taisyklių reikalavimų; tirti, saugoti, atkurti ir gausinti žuvų išteklius žuvininkystės vandens telkiniuose; plėtoti veislinę selekcinę žuvininkystę.

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), fidžiausias leistinas pareigybių skaičius 2009 m. sausio 1 d. Žuvininkystės departamentui buvo 50, Lietuvos valstybiniame žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centrui – 231, Laukystos žuvų veislyne – 16 pareigybių. Bendras visų institucijų pareigybių skaičius – 297.

Siekiant pagerinti minėtųjų institucijų veiklos efektyvumą ir optimizuoti darbuotojų skaičių, 2009 m. Žuvininkystės departamente panaikintos 6, Lietuvos valstybiniame žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centre – 91, Laukystos žuvų veislyne – 1 pareigybė. Iš viso iki 2009 m. gruodžio 31 d. šiame sektoriuje sumažintos 98 pareigybės, t. y. iš 297 liko 199 pareigybė.

Kelias institucijas sujungus į Žuvininkystės tarnybą, darbuotojai nėra atleidžiami, jie ir toliau lieka dirbti. Iš viso ŽT po reorganizacijos dirbs 182 darbuotojai (iš Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės centro į ŽT pereina 140, iš Laukystos žuvų veislyno – 15, iš Žuvininkystės departamento prie ŽŪM – 27 žmonės).

Žuvininkystės departamentas – sektoriaus politikai formuoti

Nuo 2010 m. sausio 1 d. žuvininkystės sektoriaus politikai formuoti ir Europos Sąjungos paramai žuvininkystės sektoriui administruoti ministerijoje įsteigtas vidaus struktūrinis padalinys – Žuvininkystės departamentas. 17 pareigybių iš Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos perkelta į ministerijos vidaus padalinį.

Naująjį Žuvininkystės departamentą sudaro Europos Sąjungos (ES) paramos ir Žuvininkystės politikos skyriai. ES paramos skyrius atstovauja Lietuvos žuvininkystės sektoriaus interesams, užtikrina reikiamų teisinių instrumentų 2007–2013 m. Europos žuvininkystės fondo įgyvendinimui kūrimą, koordinuoja Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos tikslų įgyvendinimą, tinkamai panaudojant Europos žuvininkystės fondo lėšas.

Žuvininkystės politikos skyrius atsako už racionalios Lietuvos žuvininkystės politikos formavimą, ES bendrosios žuvininkystės politikos koordinavimą ir įgyvendinimą Lietuvoje, tausojančios žvejybos, žuvų išteklių išsaugojimo ir atkūrimo skatinimą, konkurencingos žuvų produkcijos gamybos ir eksporto plėtojimą.

Optimizavus žuvininkystės sektoriaus valdymo struktūrą, bendras finansinis teigiamas poveikis siekia 3 mln. 201,9 tūkst. Lt (palyginus 2009 m. minėtosioms įstaigoms biudžeto skirtus asignavimus ir joms numatomą lėšų poreikį 2011 m.).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *