Įsigaliojo patobulintas Žemės įstatymas

pagal | 2010-02-01

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pritarė Seimo priimtam Lietuvos Respublikos žemės įstatymui.

Kaip informavo įstatymą tobulinusios Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinis direktorius Kazys Maksvytis, įstatymu įtvirtintas teisinis reguliavimas, užtikrinantis didesnį žemės konsolidacijos proceso viešumą ir skaidrumą, aiškiau reglamentuojamos galimybės pertvarkyti valstybinės žemės plotus ir žemės konsolidacijos projektų rengimo bei įgyvendinimo procedūros.

Naujajame įstatyme neliko nuostatų, reglamentuojančių valstybinės ir privačios žemės mainus.Apibrėžta speciali sutarties rūšis – žemės kompleksinio pertvarkymo (žemės konsolidacijos) sutartis, reglamentuotos jos privalomos sąlygos bei sudarymo tvarka. Atsisakyta žemės konsolidacijos preliminarios sutarties sudarymo bei nustatyta, kad asmenys, pageidaujantys konsoliduoti žemės sklypus, turi pateikti sutikimą dalyvauti žemės konsolidacijos projekte bei įsipareigojimą atlyginti nuostolius dėl nepagrįsto atsisakymo dalyvauti rengiant žemės konsolidacijos projektą ir (ar) sudaryti žemės konsolidacijos sutartį.

Siekiant išvengti piktnaudžiavimų priskiriant valstybinės žemės plotus konsoliduojamų žemės sklypų teritorijai, naujajame įstatyme detaliai reglamentuotas teritorijos žemės konsolidacijos projektui rengti parinkimo, tvirtinimo bei keitimo procesas. ,,Konsoliduojami gali būti tik tie valstybinės žemės sklypai, kurie ribojasi su prašymus rengti konsolidacijos projektą pateikusių privačios žemės savininkų ir (ar) savivaldybės žemės sklypais arba kurie yra greta tokių žemės sklypų ir juos skiria keliai, grioviai ar kanalai“, – paaiškino K.Maksvytis. Be to, sprendimas patvirtinti ar pakeisti žemės konsolidacijos projekto teritorijos ribas visais atvejais dabar turės būti suderintas su Vyriausybės įgaliota institucija (Vyriausybės nutarimu bus siūloma įgalioti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos).

Įstatymu nustatyta ir konsoliduojamų žemės sklypų įvertinimo tvarka. Visais atvejais, kai konsolidacijos projekto teritorijai bus priskiriami valstybinės ir savivaldybių žemės plotai, iki konsolidacijos buvusių (pertvarkomų) ir jau pertvarkytų žemės sklypų vertė bus nustatoma atliekant individualų turto vertinimą.

Naujajame įstatyme taip pat reglamentuotos teisės sudaryti valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, perleidžiant šiame žemės sklype esantį statinį, perdavimas ir kitos sąlygos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *