IRD – centrinė institucija, atsakinga už keitimąsi informacija apie teistumą

pagal | 2010-01-22

Įsigaliojo Vyriausybės nutarimas, kuriuo Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (IRD prie VRM) paskirtas centrine institucija, atsakinga už keitimąsi informacija apie teistumą. Iki šiol už keitimąsi informacija buvo atsakingos dvi centrinės institucijos: IRD prie VRM ir Teisingumo ministerija (TM). IRD prie VRM buvo atsakingas už sprendimo vykdymą, kai kita valstybė narė prašo informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius, priimtus dėl Lietuvos piliečių, o TM – už savo iniciatyva teikiamą informaciją apie Lietuvos Respublikos priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius kitų šalių piliečiams.

Dviejų centrinių institucijų buvimas neretai painiodavo kitas ES valstybes nares: vienos paklausimus bei pranešimus apie asmenų teistumą siųsdavo IRD, kitos – TM, kuri tokią informaciją perduodavo IRD prie VRM, kad ją užregistruotų savo tvarkomame Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybiniame registre arba registro pagrindu parengtų atsakymą ir vėl persiųstų TM. Be to, mūsų šalies teisminės institucijos privalėdavo papildomai minėtą informaciją siųsti ir IRD prie VRM, ir TM. Dėl tokios sistemos nukentėdavo keitimosi informacija apie asmenų teistumą tarp ES valstybių narių kokybė.

Šiuo Vyriausybės nutarimu žengtas pirmas žingsnis vykdant nacionalinio teistumo registro – Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro – modernizavimo projektą pagal specialiąją programą „Baudžiamasis teisingumas” ir ruošiantis prisijungti prie kuriamos bendros Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS).

Lietuvai prisijungus prie ECRIS, numatytas keitimasis informacija apie teistumą elektroniniu būdu, t.y. prašymai suteikti informaciją apie asmens teistumą, atsakymai į prašymus bei pranešimai apie valstybės narės piliečio atžvilgiu priimtą apkaltinamąjį nuosprendį turės būti rengiami nacionalinio teistumo registro (šiuo atveju Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro), kuriame centralizuotai bus tvarkomi duomenys apie fizinių asmenų atžvilgiu priimtus ir įsiteisėjusius nuosprendžius, pagrindu ir siunčiami automatiniu būdu. IRD prie VRM registro duomenis Lietuvos ir ES šalių teismams, šalies mokesčių administravimo, teisėsaugos, kitoms institucijoms, įstaigoms bei fiziniams asmenims galės teikti elektroniniu būdu. Informacija bus perduodama sparčiau, bus paprasčiau kontroliuoti jos kiekį ir turinį, be to, bus užtikrinta nukentėjusių, įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų teisių apsauga, gerės ne tik teisminių, bet ir teisėsaugos, mokesčių administravimo ir kitų administracinių institucijų bendradarbiavimas.

IRD prie VRM paskyrimas centrine institucija turės teigiamos įtakos ir įgyvendinant 2008 m. liepos 24 d. Europos Sąjungos tarybos sprendimą dėl atsižvelgimo į apkaltinamuosius nuosprendžius ES valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose, pagal kurį LR teismai privalės informaciją apie priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius fiziniams asmenims pateikti vienai centrinei institucijai – IRD bei gauti iš jos registro duomenis, reikalingus tinkamai priimti atitinkamus sprendimus ir atlikti kitas vidaus procedūras.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *