Seimas svarstys siūlymą viešinti visus valstybės tarnyboje padarytus pažeidimus ir griežtinti valstybės tarnautojų atsakomybę

pagal | 2010-01-22

Seimas nusprendė svarstyti Teisingumo ministerijos parengtus įstatymų projektus, kuriais siūloma viešinti informaciją apie valstybės institucijose padarytus nusižengimus bei griežtinti valstybės tarnautojų atsakomybę už tyčia padarytą žalą.

Pritarus siūlomiems pakeitimams, internete privalėtų būti skelbiamos visos Seimo kontrolierių ir Valstybės kontrolės pažymos, taip pat įsiteisėję teismų sprendimai ir atskirosios nutartys, kuriuose konstatuojami valstybės institucijose padaryti nusižengimai. Informacija būtų skelbiama Seimo ir Valstybės kontrolės, Nacionalinės teismų administracijos ir pačių institucijų, kurių atžvilgiu tokie sprendimai priimti, interneto svetainėse. Greta būtų skelbiamos ir ataskaitos apie tai, kokių priemonių nusižengimus padariusių institucijų vadovai ėmėsi nustatytiems pažeidimams pašalinti ar kaltiems asmenims nubausti. Užtikrinus minėtos informacijos paviešinimą, padidėtų valstybės institucijų veiklos skaidrumas ir nusižengimų prevencija, kadangi institucijų vadovai nebegalėtų nuslėpti institucijoje padarytų pažeidimų.

Taip pat siūloma įtvirtinti valstybės tarnautojo pareigą atlyginti visą žalą, kurią patyrė valstybės ar savivaldybės institucijos dėl tyčinių tarnautojo veiksmų. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus už tyčia padarytus pažeidimus valstybės ar savivaldybės institucijos iš tarnautojo gali išsireikalauti tik ne didesnę nei 9 jo vidutinio darbo užmokesčio dydžių kompensaciją.

Be to, Seimui pritarus ministerijos siūlomiems pakeitimams, šiurkštiems tarnybiniams nusižengimas būtų priskirti ir valstybės lėšų ir turto apskaitos, valdymo, naudojimo bei disponavimo juo pažeidimai, turėję įtakos institucijos finansinių ataskaitų duomenų teisingumui. Šie pažeidimai būtų prilyginti tokiems pažeidimams, kaip antai: piktnaudžiavimas tarnyba, korupcinio pobūdžio nusikaltimai, valstybės paslapties atskleidimas ir kiti šiurkštūs pažeidimai, už kuriuos gali būti taikomas atleidimas iš valstybės tarnybos. Tokios atsakomybės įtvirtinimas paskatintų institucijas atsakingai ir efektyviai naudoti joms patikėtą turtą ir skiriamas biudžeto lėšas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *