Darbdaviai turi pasirūpinti, kad iš Lietuvos Respublikos laiku išvyktų užsieniečiai, su kuriais nutraukiami darbo santykiai

pagal | 2010-01-09

Pastaruoju metu padažnėjus nutraukiamų darbo santykių su užsieniečiais atvejų, Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos atkreipia darbdavių dėmesį į Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 36 straipsnio 2 dalyje numatytą pareigą darbdaviui nedelsiant pranešti apie darbo sutarties su užsieniečiu, turinčiu leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nutraukimą.

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, siekdamas užtikrinti užsieniečių išvykimą laiku iš Lietuvos Respublikos teritorijos pasibaigus jų darbo santykiams, rekomenduoja darbdaviams nutraukus darbo santykius su užsieniečiu nedelsiant apie tai raštu informuoti Lietuvos darbo biržą, teritorinę migracijos tarnybą, kurios aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis yra deklaravęs gyvenamąją vietą, ir Migracijos departamentą. Pranešime turėtų būti nurodomi užsieniečio asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė), dokumento, kuris buvo išduotas užsieniečiui, rūšį (leidimas laikinai gyventi, nacionalinė D viza ar Šengeno trumpalaikė C viza). Pranešimas turi būti pasirašytas įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo arba vadovo funkcijas įgalioto vykdyti asmens.
Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 51 straipsnio 4 dalimi ir 21 straipsnio 3 dalies 4 punktu sprendimus dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir visų rūšių vizų panaikinimo priima Migracijos departamentas prie vidaus reikalų ministerijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *