2010 m. sausio mėnesio ekonominių vertinimų rodiklis pagerėjo, bet išliko žemas

pagal | 2010-01-29

Statistikos departamentas praneša, kad ekonominių vertinimų rodiklis 2010 m. sausio mėn. buvo minus 23 procentai. Palyginti su 2009 m. gruodžio mėn., jis padidėjo 10 procentinių punktų. Pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 13, paslaugų sektoriaus ir statybos – 10, mažmeninės prekybos – 9, vartotojų – 5 procentiniais punktais.

Palyginti su 2009 m. sausio mėn., ekonominių vertinimų rodiklis padidėjo 14 procentinių punktų. Pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 17, paslaugų sektoriaus – 15, vartotojų – 11, statybos – 5, mažmeninės prekybos – 22 procentiniais punktais.

2010 m. sausio mėn. pramonės įmonių apklausos rezultatai parodė, kad tendencijos pramonėje pagerėjo. Produkcijos gamybos apimtis ir gaminamos produkcijos paklausa per praėjusius mėnesius mažėjo, tačiau lėčiau. Gamybos sumažėjimą nurodė 30 procentų apklaustųjų, padidėjimą – 21 procentas (prieš mėn. – 18 proc.). Produkcijos paklausos sumažėjimą gruodžio mėn. nurodė 31 procentas apklaustųjų, padidėjimą – 25 procentai (prieš mėn. – atitinkamai 32 ir 13 proc.). Labiausiai padidėjo chemikalų ir chemijos produktų paklausa. Produkcijos gamybos prognozė artimiausiais mėnesiais geresnė: sausio mėn. 20 procentų įmonių vadovų numato gamybą didėsiant, 29 procentai – mažėsiant (prieš mėn. – atitinkamai 10 ir 41 proc.). Geresnė ir produkcijos eksporto prognozė: 18 procentų apklaustų įmonių prognozuoja, kad eksportas didės, 15 procentų – kad mažės. Artimiausiais mėnesiais darbuotojų skaičių žada mažinti 38 procentai apklaustų įmonių vadovų, 2 procentai vadovų darbuotojų skaičių ketina didinti.

Pasak įmonių vadovų, kaip ir ankstesniais mėnesiais, pramonės įmonių produkcijos gamybą riboja nepakankama paklausa (nurodė 71 proc. įmonių) ir finansiniai sunkumai (28 proc.), 10 procentų įmonių vadovų teigė, kad jų gamybinei veiklai netrukdo niekas.

Statyboje verslo tendencijos išlieka panašios kaip ir praėjusiais mėnesiais. Statybos įmonių vadovų teigimu, sausio mėn. darbų mažėjo – taip nurodė 62 procentai įmonių vadovų (prieš mėn. – 52 proc.), 7 procentai statybos įmonių vadovų nurodė, kad darbų daugėjo (prieš mėn. – 6 proc.). Kaip ir ankstesniais mėnesiais, dauguma (86 proc.) apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų paklausa yra nepakankama. Tačiau artimiausiais mėnesiais mažiau apklaustų įmonių prognozuoja statybos darbų užsakymų mažėjimą: 39 procentai prognozuoja mažėjimą (prieš mėn. – 60 proc.), o 5 procentai – didėjimą. Darbuotojų skaičių žada mažinti 57 procentai apklaustų įmonių vadovų, didinti – 5 procentai.

Daugumos įmonių vadovų teigimu, svarbiausi statybos veiklą ribojantys veiksniai šiuo metu yra paklausa (nurodė 81 proc. įmonių) ir finansiniai sunkumai (42 proc.). Tik 1 procentas įmonių vadovų teigė, kad jų veiklai netrukdo niekas.

Mažmeninės prekybos įmonių apklausos rezultatai parodė, kad prekių apyvarta per praėjusius mėnesius sumažėjo: apyvartos sumažėjimą nurodė 76 procentai įmonių, padidėjimą – 10 procentų. Sausio mėn. įmonių ekonominė būklė buvo vertinama panašiai, kaip lapkričio ir gruodžio mėn. Dauguma (76 proc.) prekybos įmonių vadovų sausio mėn. savo įmonės ekonominę būklę vertino patenkinamai, 19 procentų – blogai (prieš mėn. – atitinkamai 76 ir 20 proc.). Artimiausiais mėnesiais prekybos įmonių ekonominės būklės prognozė mažiau pesimistinė: sausio mėn. 43 procentai įmonių vadovų teigė, kad jų įmonės ekonominė būklė pablogės (prieš mėn. – 65 proc.), tik 1 procentas – kad pagerės (prieš mėn. – taip pat 1 proc.). Darbuotojų skaičių mažinti ketina daugiau nei pusė (63 proc.) prekybos įmonių vadovų, didinti nesiruošia net 1 procentas. Parduodamų prekių kainos daugumoje (72 proc.) įmonių nesikeis.

Pasak įmonių vadovų, mažmeninės prekybos įmonių veiklai labiausiai trukdo nepakankama paklausa (nurodė 63 proc. įmonių), konkurencija ir netobuli įstatymai (51 proc.) ir finansiniai sunkumai (40 proc.). Tik 2 procentai įmonių nurodė, kad jų veiklos neriboja niekas.

Paslaugų sektoriaus įmonių apklausos rezultatai parodė, kad sausio mėnesį įmonių ekonominės būklės vertinimas šiek tiek pagerėjo: beveik trečdalis (31 procentai) respondentų teigė, kad ekonominė būklė gera, o 10 procentų – kad bloga (gruodžio mėn. – atitinkamai 28 ir 14 proc.). Per praėjusius mėnesius šiek tiek padidėjo ir paslaugų paklausa: 9 procentai įmonių vadovų teigė, kad teikiamų paslaugų paklausa padidėjo, o 23 procentai – kad sumažėjo (prieš mėn. – atitinkamai 7 ir 31 proc.). Paslaugų paklausos prognozė taip pat geresnė: 11 procentų įmonių vadovų tvirtina kad paklausa didės, o 25 procentai – kad mažės ( paėjusį mėnesį atitinkamai – 6 ir 36 proc.). Artimiausiais mėnesiais darbuotojų skaičių mažinti ketina 22 procentai įmonių vadovų, o 9 procentai – didinti.

Įmonių vadovai, kaip ir ankstesniais mėnesiais, teigė, kad paslaugų sektoriaus įmonių veiklą labiausiai riboja nepakankama paklausa (52 proc.) ir finansiniai sunkumai (45 proc.), o 13 procentų respondentų teigė, kad jų įmonės veiklos neriboja niekas.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklio didėjimą lėmė geresnės visų jo sudedamųjų dalių prognozės. Gyventojai optimistiškiau vertino šalies ekonomines perspektyvas: mažiau gyventojų prognozavo šalies ekonominės padėties blogėjimą ir didelį bedarbių skaičiaus augimą. Sumažėjo gyventojų, prognozuojančių savo namų ūkio finansinės padėties pablogėjimą ir visiškai nesitikinčių nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn.

Vartojamos sąvokos:

Ekonominių vertinimų rodiklis yra penkių sudėtinių dalių – vartotojų, pramonės, statybos, prekybos ir paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklių aritmetinis svertinis vidurkis (atitinkami procentiniai svoriai sudaro 20, 40, 5, 5, 30).

Pramonės pasitikėjimo rodiklis – produkcijos paklausos lygio, gamybos prognozės ir atsargų su priešingu ženklu balansų aritmetinis vidurkis.

Statybos pasitikėjimo rodiklis – statybos darbų paklausos ir prognozuojamo darbuotojų skaičiaus balansų aritmetinis vidurkis.

Prekybos pasitikėjimo rodiklis – ekonominės būklės pasikeitimo, ekonominės būklės prognozės ir prekių atsargų su priešingu ženklu balansų aritmetinis vidurkis.

Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis – ekonominės būklės vertinimo, teikiamų paslaugų paklausos pasikeitimo ir jos prognozės balansų aritmetinis vidurkis.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis – teigiamų ir neigiamų atsakymų į 4 klausimus (apie namų ūkio finansinės padėties, šalies ekonominės padėties, nedarbo lygio kitimą (su priešingu ženklu) ir tikimybę sutaupyti per artimiausius 12 mėn.) balansų aritmetinis vidurkis.

Kitas pranešimas spaudai apie ekonominį vertinimų rodiklį bus skelbiamas 2010 m. vasario 26 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *