Vyriausybė – už pilietinės visuomenės stiprinimą ir NVO plėtrą

pagal | 2010-01-20

Siekdama stiprinti pilietinę visuomenę ir sudaryti palankias sąlygas nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklai ir plėtrai, Vyriausybė patvirtino Nevyriausybinių organizacijų plėtros koncepciją.

Šioje koncepcijoje pateikiama NVO sektoriaus apžvalga, pristatoma kitų valstybių praktika reguliuojant valstybės ir NVO santykius, nagrinėjamos pagrindinės spręstinos problemos: dėl NVO sampratos, visuomenei naudingos veiklos apibrėžimo, NVO finansavimo, atskaitomybės, steigimosi, veiklos reguliavimo. Numatytos konkrečios koncepcijos įgyvendinimo priemonės, leisiančios sustiprinti šį sektorių.
Siekiant įgyvendinti šią koncepciją, būtina suderinus su visuomene patvirtinti nevyriausybinio sektoriaus plėtros programą, kurioje būtų numatytos valstybės ir NVO bendradarbiavimo prioritetinės sritys. Taip pat bus sudaryta Nevyriausybinių organizacijų reikalų koordinavimo komisija, nustatyti iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų finansuojamos NVO veiklos vertinimo, atskaitomybės bei viešumo principai.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bus atsakinga institucija už valstybės politikos formavimą NVO plėtros srityje, jos įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *