Vilniaus savivaldybės sutartis su UAB „Grinda“ neužtikrino sąžiningos konkurencijos

pagal | 2010-01-26

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, reaguodama į Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) kreipimąsi dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 1-1342 „Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei „Grinda“ teikti privalomąsias paslaugas“ atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“, atliko tyrimą ir nustatė, kad Savivaldybės taryba, sprendimu be konkurso ar kitos konkurencingos procedūros pavedusi uždarajai akcinei bendrovei „Grinda“ teikti privalomąsias paslaugas pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio, reglamentuojančio valstybės valdymo ir savivaldos institucijų pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, reikalavimus.

Minėto Savivaldybės sprendimo 1 punkte UAB „Grinda“, kurios vienintele akcininke yra Savivaldybė, neskelbiant viešojo paslaugų pirkimo konkurso buvo pavesta teikti „privalomąsias paslaugas“ – miesto gatvių priežiūros žiemą, lietaus nuotekų tinklų priežiūros ir eksploatavimo, avarinių situacijų gatvėse lokalizavimo, smėlio, sniego ir grunto sąvartynų eksploatavimo, mechanizuoto važiuojamosios gatvių dalies valymo ir plovimo, beglobių gyvūnų priežiūros, karantino organizavimo ir eutanazijos, specialiąsias sanitarines paslaugas.

Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nėra nustatyta reikalavimų, kuriuos vykdant susidarytų sąlygos teikti privilegijas atskiram ūkio subjektui, diskriminuojant kitus atitinkamoje rinkoje veikiančius ūkio subjektus, todėl paslaugoms pirkti turėtų būti naudojama konkurenciją užtikrinanti procedūra. Šiuo atveju Savivaldybė savo sprendimu be konkurso pavesti atitinkamas paslaugas teikti UAB „Grinda“ neužtikrino sąžiningos konkurencijos laisvės analogiškas paslaugas galinčioms teikti bendrovėms, kurios neteko galimybės Savivaldybei pateikti savo pasiūlymus su galbūt mažesniais paslaugų įkainiais nei bendrovės „Grinda”.

Konkurencijos taryba įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybę panaikinti Savivaldybės tarybos sprendimo 1 punktą ir nutraukti šio sprendimo pagrindu sudarytas Savivaldybės ir UAB „Grinda“ atlygintinų paslaugų teikimo sutartis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *