Žymų Archyvai: socialinis fondas

Pasirašyta projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas” įgyvendinimo sutartis

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Higienos instituto atstovai pasirašė projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas” finansavimo ir administravimo trišalę sutartį.