Žymų Archyvai: Šėtos

Virtualiai bibliotekai pateiktos 388 suskaitmenintos Romos katalikų bažnyčių metrikų knygos

Tęsiant projekto „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas“ įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai papildomai pateikti 56559 suskaitmenintų Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomų Lietuvos Romos katalikų bažnyčių gimimo, santuokos ir mirties metrikų knygų vaizdai – dvidešimties Lietuvos bažnyčių 388 metrikų knygos, apimančios laikotarpį nuo 1651 m. iki 1955 m.