Siūlo leisti baudas keisti viešaisiais darbais ir drausti mainyti į areštą

pagal | 2010-01-08

Teisingumo ministras siūlo plėsti viešųjų darbų taikymo galimybes, o administracinį areštą taikyti tik išimtiniais atvejais.

Šiuo metu dažnai dalis pažeidėjų – dažniausiai niekur nedirbantys ar neturintys nuosavybės teise turto ir pragyvenimo šaltinio – nesumoka jiems paskirtos piniginės baudos, o pradėjus baudos išieškojimą, nesutinka, kad bauda būtų pakeista viešaisiais darbais. Tokie asmenys verčiau renkasi atlikti administracinį areštą, taip išvengdami mokėti piniginę baudą ar atlikti viešuosius darbus.

Pagal dabar galiojantį teisinį reguliavimą, iš esmės bet kuri piniginė bauda gali būti pakeista administraciniu areštu. Administracinių teisės pažeidimų kodekse (ATPK) įtvirtintos nuostatos, kad asmeniui, neturinčiam turto ar pajamų ir nesutikusiam atlikti viešųjų darbų, bauda gali būti pakeista ne ilgesniu nei 30 parų administraciniu areštu. „Turto bei pajamų neturintys asmenys, nenorėdami dirbti, neretai manipuliuoja galimybe keisti baudas, kadangi jie administracinį areštą laiko švelnesne nuobauda nei piniginė bauda ar viešieji darbai. Kartais areštas apskritai asmeniui nėra bausmė, nes areštinėje galima šiltai pabūti ir gauti maisto. Dėl to valstybė, vietoj to, kad jai būtų atlyginta žala, dar patiria papildomų nuostolių už pažeidėjų išlaikymą areštinėse. Siekiant to išvengti, siūloma uždrausti nuobaudas keisti į administracinį areštą“, – teigia teisingumo ministras Remigijus Šimašius.

Įtvirtinus siūlomus pakeitimus, administracinis areštas būtų taikomas tik tuomet, jei jis buvo paskirtas kaip pagrindinė nuobauda. Tais atvejais, kai pažeidėjas vietoj nesumokėtos piniginės baudos atsisakys atlikti viešuosius darbus, bus tęsiamas baudos išieškojimo procesas.

Kartu ministras siūlo išplėsti nemokamų viešųjų darbų, kaip alternatyvios administracinės nuobaudos, taikymo pagrindus. Parengtame ATPK pakeitimų projekte numatoma, kad teismas, atsižvelgęs į sunkią pažeidėjo materialinę padėtį, jo prašymu visą baudą ar jos dalį galės pakeisti nemokamais viešaisiais darbais. Pakeisti nesumokėtą piniginės baudos dalį viešaisiais darbais teismo galėtų prašyti ir tie asmenys, kurių materialinė padėtis pasunkėja bemokant baudą. Tiesa, baudos suma turėtų būti ne mažesnė nei 800 lt., taip užtikrinant, kad teismai nebūtų užkrauti prašymais dėl nereikšmingų baudų sumų pakeitimo viešaisiais darbais.

Šiuo metu projektas pateiktas visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms derinti. Patikslintas po pastabų jis bus teikiamas Vyriausybei svarstyti, vėliau jam turės pritarti ir Seimas. Išsamiau su projektu galima susipažinti Seimo teisės aktų projektų duomenų bazėje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *