Seime bus svarstomas siūlymas mažinti verslo priežiūros naštą

pagal | 2010-01-20

Seimas svarstys Teisingumo ministerijos siūlymą keisti verslą kontroliuojančių institucijų veiklos principus bei tvarką, perorientuojant jų darbą iš represinių priemonių taikymo į pagalbą verslui.

Šiandien Seimas nusprendė pavasario sesijoje svarstyti Teisingumo ministerijos parengtą Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo projektą, nustatantį naujus verslo subjektų priežiūros principus ir kriterijus. Pritarus siūlomiems pakeitimams, verslo priežiūros institucijų darbas bus orientuotas į pagalbos teikimą ir konsultavimą, o ne baudų surinkimo planus.

Teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus teigimu, šių institucijų veikla nebegalės būti vertinama pagal paskirtų nuobaudų skaičių, dydį ar kitus su sankcijomis susijusius rodiklius. Institucijos turės pateikti ataskaitas apie suteiktas konsultacijas, nurodyti aktualiausius ūkio subjektams klausimus ir dažniausiai kylančias problemas taikant teisės aktus. Kartu privalės būti pateikti ir siūlymai, kaip bei kokius teisės aktus reikia keisti, kad jie nebūtų našta ūkio subjektams. Tai turėtų sukurti geresnes sąlygas verslui ir pakeisti dabartinę, dažnai labai neadekvačią, kontrolės praktiką.

Verslą kontroliuojančios institucijos iš anksto privalės informuoti ūkio subjektus apie numatomus patikrinimus, nurodant kada, kokiu pagrindu ir kas bus tikrinama bei kokius dokumentus bus prašoma pateikti. Vienu metu negalės būti atliekamos daugiau nei dvi planinės patikros, taip siekiant išvengti masinių tikrinimų. Rengti neplanines patikras kontrolės institucijos galės tik turėdamos aiškų ir pagrįstą pagrindą, o informacija apie tokius veiksmus nebus viešinama tol, kol patikrinimas nebus baigtas.

Siūlomi įstatymo pakeitimai numato ir švelnesnes patikrinimų procedūras verslą pradedantiems subjektams, kurie dažniau pažeidimus daro ne piktnaudžiaudami, o dėl nežinojimo. Pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais planinis patikrinimas bus skirtas konsultavimui, o už nustatytus pažeidimus netaikomos poveikio priemonės, išskyrus įspėjimą. Ši nuostata nebus taikoma, jei bus nustatyta, kad subjektas daro žalą visuomenei ar veikia tyčia.

Teisingumo ir Ūkio ministerijos taip pat yra parengusios verslą kontroliuojančių įstaigų pertvarkos gaires, kuriose pateikiamos kryptys kaip optimizuoti verslą kontroliuojančių įstaigų atliekamas funkcijas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *