Atnaujinama Nacionalinio saugumo strategija

pagal | 2010-01-20

Sausio 18 d. Krašto apsaugos ministerijoje susirinkusi tarpžinybinė darbo grupė teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms Lietuvos nacionalinio saugumo ir gynybos politiką, įvertinti, vadovaujama krašto apsaugos ministrės Rasos Juknevičienė, aptarė įvairių valstybės institucijų atstovų pateiktus siūlymus dėl Nacionalinio saugumo strategijos.

Posėdyje buvo apibendrinti darbo grupės rezultatai svarstant Nacionalinio saugumo strategijos projekto pirmąsias keturias dalis: bendrosios nuostatos, pagrindinės nacionalinio saugumo politikos prielaidos, nacionalinio saugumo interesai ir rizikos veiksniai, pavojai ir grėsmės nacionaliniam saugumui.

Atsižvelgdama į posėdyje išsakytas pastabas, darbo grupė sutarė toliau tobulinti parengtą strategijos dalį, taip pat numatyta pradėti rengti likusias tris strategijos dalis, kurios bus svarstomos kitame darbo grupės pasitarime kovo mėnesį.

Krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė padėkojusi darbo grupės nariams už kruopštų darbą pabrėžė, kad Nacionalinio saugumo strategijos peržiūroje radikalių pokyčių neturėtų būti ir išliks tos pačios saugumo politikos pagrindinės kryptys – Lietuva yra ir bus nedaloma NATO ir Europos Sąjungos dalis. „Tačiau peržiūrint strategiją yra būtina iš naujo įvertinti senus ir naujus karinius ir nekarinius rizikos veiksnius bei grėsmes, numatyti atitinkamus atsako būdus,“ – sakė ministrė.

Pirmą kartą Nacionalinio saugumo strategija buvo priimta 2002 m. gegužės 28 d. Seimo nutarimu. Šiuo metu galiojanti Nacionalinio saugumo strategija buvo patvirtinta 2005 m., atnaujinus strategijos nuostatas atsižvelgus į pokyčius, susijusius su Lietuvos naryste NATO ir ES.

Vykstant įvairiems tarptautinės politikos pokyčiams ir keičiantis pasaulio saugumo aplinkai iškyla poreikis atnaujinti, patikslinti esamus Lietuvos nacionalinio saugumo ir gynybos politiką reglamentuojančius teisės aktus. Šiuo klausimu praėjusių metų liepos mėnesį Ministro Pirmininko potvarkiu buvo sukurta darbo grupė. Ją sudaro atstovai iš Seimo Užsienio reikalų ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetų, Krašto apsaugos, Užsienio reikalų, Susisiekimo, Aplinkos, Švietimo ir mokslo, Energetikos, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Finansų, Ūkio, Vidaus reikalų, Kultūros ministerijų, Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Ministro Pirmininko patarėjas. Darbo grupė savo siūlymus dėl Lietuvos nacionalinio saugumo ir gynybos politiką reglamentuojančių nuostatų Vyriausybei turi pateikti iki šių metų rugsėjo mėnesio.

Praėjusių metų spalio mėnesį vykusiame pirmajame darbo grupės posėdyje buvo nuspręsta pirmiausia peržiūrėti ir atnaujinti Nacionalinio saugumo strategiją, o vėliau spręsti dėl būtinybės peržiūrėti kitus teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinio saugumo ir gynybos politiką.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *