Po dvejų metų geografija įgis valstybinio brandos egzamino statusą

pagal | 2010-01-29

Nuo 2012 m. brandos egzaminų portfelį papildys geografijos valstybinis brandos egzaminas. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius įsakymu patvirtino šio egzamino programą.

Švietimo ir mokslo ministerija primena, kad šiais metais brandos atestatui gauti reikės išlaikyti du brandos egzaminus – privalomąjį lietuvių kalbos (valstybinį arba mokyklinį) ir vieną pasirinkto dalyko. Bus galima rinktis tik valstybinius matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbos brandos egzaminus ir tik mokyklinius- tautinių mažumų gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), muzikos, dailės, muzikologijos ir geografijos brandos egzaminus, taip pat naują mokyklinį technologijų egzaminą. Iš viso abiturientas galės laikyti ne daugiau kaip 6 egzaminus.

Geografijos egzamino turinys apims bendrojo ir išplėstinio geografijos kurso pasiekimus iš geografinio pažinimo, gamtinės ir visuomeninės, regioninės ir globalinės geografijos teminių sričių.

Egzamino užduotį sudarys dvi dalys. Pirmojoje dalyje – klausimai su pasirenkamaisiais atsakymais, reikalaujantys žinių ir supratimo bei jų taikymo įgūdžių, antrojoje dalyje – struktūriniai klausimai. Atsakydamas į juos, mokinys turės pademonstruoti gebėjimus pritaikyti įgytas žinias ir praktinius įgūdžius analizuodamas, vertindamas geografinę informaciją. br>
2010 metais bus rengiamos ir išbandomos pavyzdinės egzamino užduotys, tikslinami vertinimo kriterijai ir kt. Taip pat vyks susitikimai su mokytojais, kurių metų bus pristatoma egzamino programa,užduotys, vertinimas.

Iki 2012 m. abiturientai galės rinktis laikyti, kaip ir dabar, mokyklinį geografijos egzaminą.

Valstybinio brandos egzamino programą galima rasti Nacionalinio egzaminų centro (www.nec.lt), Ugdymo plėtotės centro (www.upc.smm.lt) ir Geografijos mokytojų asociacijos (www.geografija.lt ) tinklapiuose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *