Parodomieji bandymai gamybiniuose ūkiuose užtikrins inovacijų sklaidą

pagal | 2010-01-15

Lietuvos žemės ūkio universitete (Kauno r.) gausiai susirinkusiems mokslo institucijų ir gamybinių žemdirbių nevyriausybinių organizacijų atstovams Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir mokymo skyrius pristatė Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla” veiklos srities „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida” įgyvendinimo taisyklių projektą. Renginyje dalyvavęs žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius sveikino ir mokslininkų, ir gamybininkų norą aktyviai dalyvauti inovacijų sklaidoje, pasiryžimą šiais metais ūkininkų ūkiuose įrengti ir demonstruoti parodomųjų bandymų už 6 mln. Lt.

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (Programa) priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla” veiklos srities „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida” finansavimas nuo 12 mln. Lt padidintas iki 22 mln. Lt. Pasak Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir mokymo skyriaus vyriausiosios specialistės Linos Šimonienės, mokslo ir studijų institucijos, jų asociacijos, vykdančios žemės ir miškų ūkio, žemės ūkio ir maisto produktų apdorojimo ir perdirbimo ūkyje mokslinius tyrimus ir užsiimančios jų rezultatų ir inovacinės praktikos sklaida, galės rengti lauko dienas ir bandymus ūkininkų ūkiuose ar žemės ūkio įmonėse. Minėtų priemonių organizavimo, administravimo ir sklaidos priemonės bus 100 proc. apmokamos iš Programos lėšų.

Pristatytame taisyklių projekte maksimali paramos suma numatyta vienam pareiškėjui siekia 1, 036 mln. Lt. Pretenduojančios į maksimalią paramą mokslo ir studijų institucijos už šią sumą įsipareigos įrengti ne mažiau kaip 5 parodomuosius bandymus, kiekvienais projekto įgyvendinimo metais organizuoti ne mažiau kaip po 2 lauko dienas ir 2 seminarus. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį šiose sklaidos priemonėse iš viso turės dalyvauti ne mažiau kaip 400 galutinių naudos gavėjų.

Naujosiose taisyklėse numatyta, kad planuojant ir atliekant parodomąjį bandymą jame turi dalyvauti ne tik gamybinis ūkis, bet ir konsultantas. Konkrečiau ir detaliau naujose taisyklės apibrėžiama ir projektų viešinimo reikalavimai bei išlaidos. Vienas iš reikalavimų – projekto vykdymo vietoje apie tai informuoti stendu.

Renginyje intensyviai diskutuota, kaip kuo tiksliau apibrėžti galimus pareiškėjus. Bendru sutarimu prieita išvados, kad viena mokslo ar studijų institucija galės teikti iki dviejų projektinių pasiūlymų paramai pagal minėtą priemonę gauti. Pareiškėjams viršijus pateiktuose projektiniuose pasiūlymuose prašomą metinę paramos sumą visai sričiai (virš 6 mln. Lt), būtų taikomi atrankos pirmumo kriterijai. Vienas tokių – dalyvavimas mokslo, studijų ir verslo slėnių veikloje.

Dar viena naujovė yra tai, kad projektinių siūlymų aktualumą vertins žemdirbių nevyriausybinės organizacijos, kurios žada neapsiriboti formaliu vertinimu. Taisyklių projekto pristatyme dalyvavęs Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos direktorius Jonas Sviderskis neatmetė galimybės, kad kilus klausimams dėl planuojamų parodomųjų bandymų naudos žemės ūkiui, gyvai diskusijai gamybininkai kvies ir mokslininkus.

Tik sulaukęs žemdirbių nevyriausybinių organizacijų nuomonės apie mokslininkų siūlomus parodomuosius bandymus, Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir mokymo skyrius projektinius pasiūlymus žada svarstyti projektų atrankos komitete.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *