Ministerija mažina etatus ir administracinę naštą

pagal | 2010-01-20

Šiandien Aplinkos ministerijoje dirba 17 žmonių mažiau nei praėjusiais metais. Be to, iki kovo 22-osios darbuotojų skaičius ministerijoje sumažės dar dvidešimčia. O optimizuojant Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą panaikinti 237 etatai.

Tai – Aplinkos ministerijos valdymo tobulinimo darbo grupės, įkurtos praėjusių metų kovą, veiklos rezultatai.

Penkių asmenų darbo grupei, kuriai vadovavo aplinkos viceministras Ramūnas Kalvaitis, buvo duota aiški ir konkreti užduotis: parengti pasiūlymus dėl ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valdymo tobulinimo, veiklos efektyvumo didinimo ir išlaidų mažinimo.

“Tačiau visų pirma reformos vykdomos tam, kad būtų sumažinta administracinė našta gyventojams ir verslui. Kad ministerija ir jai pavaldžios įstaigos dirbtų efektyviau ir skaidriau, kad žmonėms, turintiems reikalų su šiomis institucijomis, kiltų kaip galima mažiau nepatogumų, kad nebūtų gaišaties ir panašių dalykų”, – pažymi aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas.

Pernai be kitų darbų grupė priėmė 119 nutarimų, pateikė 20 rekomendacijų aplinkos ministrui, išnagrinėjo 35 verslo ir visuomenės atstovų pasiūlymus.

Nuo šių metų sausio Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija ir Jūrinių tyrimų centras sujungti į vieną įstaigą – Aplinkos apsaugos agentūrą. Pertvarkos rezultatas – veiklos optimizavimas sumažinant 51 etatą.

Sujungtos ir trys miškų srityje veikiančios įstaigos: Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba, Miško sanitarinės apsaugos tarnyba ir Valstybinė miškotvarkos tarnybą. Vietoj jų įkurta Valstybinė miškų tarnyba, pertvarkos rezultatas – veiklos optimizavimas sumažinant šešis etatus.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija sujungta su Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, Labanoro regioninio parko direkcija sujungta su Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija, taip pat įvykdyta arba vykdoma kitų parkų direkcijų pertvarka. Pertvarkos rezultatas – veiklos optimizavimas sumažinant visuose parkuose 180 etatų.

Siekiant optimizuoti asignavimų valdytojų skaičių ir įgyvendinti Saulėlydžio komisijos rekomendacijas, nuo 2010 m. asignavimų valdytojo statuso neteks trys įstaigos prie Aplinkos ministerijos: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba ir Lietuvos geologijos tarnyba.

Be to, valdymo tobulinimo darbo grupė surinko ir išanalizavo pasiūlymus dėl funkcijų ar teisės aktais nustatytų reikalavimų, kurių galima būtų atsisakyti. “Siekiame atsikratyti perteklinių reikalavimų, kuo labiau sumažinti biurokratinių procedūrų naštą ir skaičių. Dalis visuomenės ir verslo atstovų pateiktų pasiūlymų buvo išties pagrįsti ir vertingi – ir jie buvo įgyvendinti”, – sako ministras G. Kazlauskas.

Kaip pavyzdį galima paminėti kelis Aplinkos ministerijos ar jai pavaldžių įstaigų specialistų inicijuotus teisės aktų pakeitimus, kurie sumažino administracinę naštą verslui ir gyventojams.

2009 m. liepos 23 d. Seimas priėmė Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimus, įgyvendinančius vieno langelio principą. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos bus teikiamos tik vienai iš dviejų šį mokestį administruojančių institucijų – Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Deklaruojant mokestį už 2010 metų ir vėlesnius mokestinius laikotarpius deklaracijos bus teikiamos tik Valstybinei mokesčių inspekcijai ir nebebus teikiamos AM regionų departamentams.

2009 m. gegužės 12 d. Seimas priėmė Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimus. Dabar mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių ir mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių bus mokamas pasibaigus kalendoriniams metams, t.y. vieną kartą per metus – vietoj iki šiol galiojusių ketvirtinių ir pusmetinių mokėjimų.

Atsižvelgus į tai, nuo 2010 metų mokesčio tarifai bus indeksuojami kartą per metus, bet ne kas ketvirtį, kaip buvo iki šiol. Metinių deklaracijų teikimas leis mokesčio mokėtojams sumažinti darbo sąnaudas ir sutaupyti laiką.

Sudarytos galimybės savivaldybių administracijų specialistams per informacinę sistemą „Infostatyba“ teikti paraiškas sąlygas rengiančioms institucijoms dėl projektavimo sąlygų išdavimo elektroniniu būdu ir gauti sąlygas iš jas rengiančių institucijų elektroniniu būdu. Ateityje fiziniams ir juridiniams asmenims bus sudaryta galimybė elektroniniu būdu ne tik pateikti prašymus dėl paslaugų suteikimo statybos klausimais, bet ir išduoti su statyba susijusius dokumentus.

Pradėtas rengti teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos sukūrimo investicijų projektas (galimybių studija).

Parengti ir Seimui pateikti Žmonių palaikų laidojimo įstatymo pakeitimai, kuriuose siūloma atsisakyti laidojimo paslaugų teikimo veiklos licencijavimo. Be to, siūloma leisti šias paslaugas teikti ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims.

2009 m. birželio 11 d. bendru Aplinkos ministerijos, Muitinės departamento ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymu papildytos Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės.

Be kitų pakeitimų ir papildymų numatyta, kad taisyklių reikalavimai nebus taikomi kai kuriems nesaugomiems, dažnai žmonių komerciniams tikslams specializuotuose ūkiuose ar veislynuose veisiamiems ar laikomiems laukiniams gyvūnams (pvz. afrikiniams stručiams, medžiojamiesiems fazanams, tauriesiems elniams, danieliams ir kitiems).

Tokiais atvejais nebereikės leidimų prekybai, įvežimui ar išvežimui – pakaks apie specializuotus ūkius, kuriuose veisiami ar auginami minėti gyvūnai, kartą per metus pateikti informaciją atitinkamam Aplinkos ministerijos regioniniam departamentui.

Šiemet darbo grupė tęs savo veiklą, užbaigs pradėtus projektus ir kurs naujas valdymo tobulinimo ir veiklos efektyvumo gerinimo iniciatyvas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *