Menų spaustuvė skelbia ilgalaikio rezidavimo konkursą

pagal | 2011-07-04

Birželio pabaigoje pagaliau pasirašius sutartį dėl patalpų, užtikrinančią Menų spaustuvės (MS) veiklos tęstinumą 20-čiai metų, ši institucija imasi įgyvendinti vieną svarbiausių seniai numatytų savo tikslų ir skelbia Ilgalaikio rezidavimo (2011-2014 m.) Viešosios Įstaigos „Menų spaustuvė“ patalpose programos konkursą.

Šia programa MS sudarys palankias, ekonomiškai pagrįstas kūrybines sąlygas nevyriausybinėms Vilniaus miesto šiuolaikinių scenos menų organizacijoms bei pavieniams kūrėjams. Įvertinus daugelio analogiška kultūrine veikla užsiimančių organizacijų įvairiose šalyse patirtį tampa akivaizdu, kad rezidentų programa gali būti efektyvi tik tada, kai ji nuosekliai plėtojama mažiausiai keliolika metų, kai programoje sudalyvauja keletas skirtingų rezidentų kartų.

Pasak MS direktoriaus Audronio Imbraso, tai iš esmės keičia viso sostinės šiuolaikinių scenos menų sektoriaus padėtį – naujosios miesto Tarybos sprendimas užtikrina MS ir joje veikiančių keleto dešimčių teatro, šokio ir kitokių organizacijų bei neformalių grupių veiklos tęstinumą, ilgalaikę kūrybinę sektoriaus perspektyvą. Taip pat dedamas taškas šio meninių veiklų centro priklausomybei nuo politinių jėgų miesto Taryboje svyravimų, koalicinių dėlionių pokyčių – už sprendimą iki 2031 metų pratęsti sutartis dėl šių patalpų bendru sutarimu gegužės mėnesį balsavo visos dabartinės miesto Tarybos politinės jėgos.

Konkurso, kurio tikslinė grupė ir pagrindinis prioritetas – šiuolaikiniai scenos menai, tikslai yra šie:
– Inicijuoti ir skatinti nevyriausybinių, pelno nesiekiančių organizacijų, iniciatyvinių grupių ir asmenų (režisierių, choreografų, aktorių, šokėjų bei jų vadybininkų ir kitų specialistų) kūrybinę veiklą profesionalių scenos menų ir kūrybinių verslų srityse.
– Pasitelkus Menų spaustuvės infrastruktūrą, sudaryti palankias sąlygas jų kūrybinių produktų gamybai, pristatymui ir vadybai.
– Skatinti kūrybinių verslų plėtrą ir inovacijas, naujų, alternatyvinių, eksperimentinių projektų įgyvendinimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.
– Įtakoti kultūros politikos raidą šalyje, skatinti nevyriausybinio kultūros sektoriaus įtaką teigiamiems šalies procesams.

Rezidentų programos dalyviai gali būti nevyriausybinės organizacijos (visuomeninės organizacijos, labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios ir pelno nesiekiančios kultūros ir meno įstaigos, išskyrus įstaigas, kurių steigėjai yra tik valstybės arba savivaldybių institucijos); iniciatyvinės kultūros ir meno grupės, susibūrusios konkrečių projektų įgyvendinimui; fiziniai asmenys, kūrybinių verslų atstovai; kitos organizacijos ar fiziniai asmenys, teikiantys paslaugas kultūros ir meno organizacijų bei kūrėjų sektoriui, arba juos plėtojantys.

Programą reglamentuojantys dokumentai nuo šios dienos patalpinti MS internetiniame tinklapyje www.menuspaustuve.lt. Paraiška raštu ir jos elektroninė versija turi būti pateikti MS administracijai iki 2011 m. rugpjūčio 5 d.

——

Viešoji įstaiga „Menų spaustuvė“ nuo š.m. liepos 1 d. pradeda vykdyti naują „Rezidavimo „Menų spaustuvėje“ 2011-2014 metais programą“.

Pagrindinė programos paskirtis – sukurti palankią kūrybinę aplinką nevyriausybinio kultūros ir meno sektoriaus vykdomai veiklai. Organizacijos ar fiziniai asmenys, norintys dalyvauti programoje ir tapti Ilgalaikiais „Menų spaustuvės“ rezidentais, privalo dalyvauti konkurse ir teikti jam paraiškas.

Konkurso, kurio tikslinė grupė ir pagrindinis prioritetas – šiuolaikiniai scenos menai, tikslai yra šie:
– Inicijuoti ir skatinti nevyriausybinių, pelno nesiekiančių organizacijų, iniciatyvinių grupių ir asmenų (režisierių, choreografų, aktorių, šokėjų bei jų vadybininkų ir kitų specialistų) kūrybinę veiklą profesionalių scenos menų ir kūrybinių verslų srityse.
– Pasitelkus „Menų spaustuvės“ infrastruktūrą sudaryti palankias sąlygas jų kūrybinių produktų gamybai, pristatymui ir vadybai.
– Skatinti kūrybinių verslų plėtrą ir inovacijas, naujų, alternatyvinių, eksperimentinių projektų įgyvendinimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.
– Įtakoti kultūros politikos raidą šalyje, skatinti nevyriausybinio kultūros sektoriaus įtaką teigiamiems šalies procesams.

Rezidentų programos dalyviai gali būti nevyriausybinės organizacijos (visuomeninės organizacijos, labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios ir pelno nesiekiančios kultūros ir meno įstaigos, išskyrus įstaigas, kurių steigėjai yra tik valstybės arba savivaldybių institucijos); iniciatyvinės kultūros ir meno grupės, susibūrusios konkrečių projektų įgyvendinimui; fiziniai asmenys, kūrybinių verslų atstovai; kitos organizacijos ar fiziniai asmenys, teikiantys paslaugas kultūros ir meno organizacijų bei kūrėjų sektoriui, arba juos plėtojantys.

Prieš teikdami paraiškas, subjektai turi susipažinti su Ilgalaikio rezidavimo „Menų spaustuvės“ patalpose 2011-2014 m. programą reglamentuojančiais dokumentais, kurie patalpinti „Menų spaustuvės“ internetiniame tinklapyje www.menuspaustuve.lt arba bus pateikti suinteresuotiems asmenims elektroniniu paštu.

Teikdamas paraišką subjektas sutinka su Ilgalaikio rezidavimo „Menų spaustuvės“ patalpose 2011-2014 m. konkurso nuostatais ir kitais šią programą reglamentuojančiais dokumentais.

Subjektų paraiškas vertins „Menų spaustuvės“ taryba. Galutinį sprendimą dėl rezidentų priims „Menų spaustuvės“ visuotinis dalininkų susirinkimas.

Paraiška raštu ir jos elektroninė versija turi būti pateikti „Menų spaustuvės“ administracijai iki 2011 m. rugpjūčio 5 d.

„Menų spaustuvės“ adresas: Šiltadaržio g. 6, LT-01124 Vilnius.
Kontaktinis asmuo: programos koordinatorė Agnė Tuskevičiūtė,
el. p. agne@menuspaustuve.lt;
tel. 8 5 204 08 34

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *