Lietuvos konvergencijos programos tikslas – deficito mažinimas ir skolos stabilizavimas

pagal | 2010-02-23

Vyriausybė pasitarime aptarė Lietuvos konvergencijos 2009 metų programos atnaujinimo projektą. Konvergencijos programa atnaujinama atsižvelgiant į Tarybos rekomendaciją dėl pernelyg didelio valdžios sektoriaus deficito būklės ištaisymo.

Atnaujintoje programoje informuojama apie 2009-2010 metais įgyvendintas priemones sutelkiant valdžios sektoriaus finansinius išteklius ir objektyviai pateikiamas šalies potencialas stabilizuoti valstybės skolą. Konvergencijos programoje numatytos valdžios sektoriaus balanso rodiklių užduotys – 2010 metų valdžios sektoriaus deficito užduotis – 8,1 proc. BVP, 2011 – 5,8 proc. BVP, 2012 – 3 proc. BVP. Stiprinant finansų rinkų pasitikėjimą nuosekliu Lietuvos siekiu keliasdešimties metų perspektyvoje išlaikyti žemą skolos dalį BVP, nustatomas naujas, griežtesnis vidutinio laikotarpio tikslas – pasiekti, kad struktūrinis valdžios sektoriaus perteklius sudarytų apie ½ procento BVP. Šis vidutinio laikotarpio tikslas sugriežtinamas atsižvelgiant į Europos Komisijos skaičiavimus, rodančius, kad nesugriežtinus fiskalinės politikos planų valdžios sektoriaus skola 2030 metais priartėtų prie 113,9 procento BVP, o 2060 metais priartėtų prie 545,9 procento BVP. 2012 metais sumažinus deficitą žemiau 3 procentų BVP ribos valdžios sektoriaus finansų konsolidacija bus tęsiama siekiant šio griežtesnio vidutinės trukmės tikslo.

Atsižvelgiant į nustatytus valdžios sektoriaus balanso tikslus, projektuojama, kad valstybės skola 2010m. sudarys 36,6 proc. BVP, 2011 – 39,8 proc. BVP, 2012 – 41 proc. BVP.

Konvergencijos programoje pakartotas Lietuvos siekis prisijungti prie euro zonos iškart, kai tik šalis atitiks konvergencijos kriterijus. Įgyvendinus priemones, reikalingaskonvergencijos kriterijams tenkinti, 2014 metai taptų realia prisijungimo prie euro zonos data.

Konvergencijos programa grindžiama svarbiausiu Vyriausybės uždaviniu trumpuoju (artimiausiu) laikotarpiu – suvaldyti ekonomikos krizę ir jos padarinius. Svarbiausias strateginis vidutinio laikotarpio politikos uždavinys – tolesnis viešųjų finansų išteklių sutelkimas ir padėties gerinimas iš esmės srityse, galinčiose užtikrinti ekonominį proveržį. Lietuvos konvergencijos 2009 metų programa projektuoja ekonominę politiką, kuri suformuota Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programoje ir Lietuvos Respublikos 2010 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.

Programoje apžvelgiami pastarųjų metų ekonominiai pokyčiai Lietuvoje, planuojama ekonominė politika vidutiniu laikotarpiu, įvertinami rizikos veiksniai, valdžios sektoriaus finansų kokybė ir Lietuvos pasirengimas įveikti visuomenės senėjimo padarinius. Įgyvendinant Vyriausybės programoje numatytas struktūrines reformas, prioritetas bus teikiamas toms priemonėms, kurios leistų veiksmingai sumažinti Lietuvos ūkio priklausomybę nuo importinių prekių neprarandant produktyvumo, – tokio prioriteto taikymas leis sumažinti struktūrinį einamosios sąskaitos deficitą išsaugant Lietuvos piliečiams nacionalinių pajamų vidaus vartojimui ir investicijų kreditavimui potencialą.

Konvergencijos (suartėjimo su euro zona) programas rengia ES šalys narės, kuriose nėra įvesta bendra ES valiuta euras. Kasmet atnaujinamose programose šalys narės pateikia artimiausių trejų metų teisinius įsipareigojimus vykdyti priemones, reikalingas finansų stabilumui užtikrinti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *