LIETUVOS IR ISPANIJOS ATSTOVAI APTARĖ ES ENERGETINIO SAUGUMO STIPRINIMO KLAUSIMUS

pagal | 2010-01-13

Lietuvos užsienio reikalų viceministrė Asta Skaisgirytė Liauškienė neformalaus Europos ministrų susitikimo išvakarėse sausio 12 dieną La Granchoje, Ispanijos Segovijos provincijoje su Europos Sąjungai pirmininkaujančios Ispanijos užsienio reikalų ir bendradarbiavimo ministerijos valstybės sekretoriumi ES reikalams Diego Lopezu Garrido aptarė ES energetinio saugumo stiprinimo galimybes.

Susitikime buvo kalbama apie Ispanijos šiuo metu rengiamą 2010-2014 m. Europos energetikos veiksmų planą, apibrėšiantį artimiausių penkerių metų ES energetikos politikos plėtros gaires.

Viceministrė pabrėžė būtinybę kaip vieną iš prioritetų į šį dokumentą įtraukti Baltijos energijos rinkos jungčių planą, kuriame numatytos priemonės Baltijos valstybių energetinei nepriklausomybei užtikrinti.

„Naujame veiksmų plane daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama silpniausioms ES energetinio saugumo grandims ir „energetinėms saloms“, įskaitant ir Baltijos valstybes“, – teigė A. Skaisgirytė Liauškienė.

Ispanijos valstybės sekretoriaus teigimu, Lietuvos ir Ispanijos pozicijos aptartais klausimais iš esmės sutampa.

„Čia mūsų interesas bendras – tiek Lietuva, tiek Ispanija yra „energetinės salos“, todėl Ispanija pirmininkavimo Europos Sąjungai metu ypatingą dėmesį skirs energetiniam saugumui stiprinti“, – sakė D. Lopez Garrido.

Susitikime buvo aptartas šiuo metu rengiamas ES šalių narių vadovų priimtos Stokholmo programos teisingumo ir vidaus reikalų srityje įgyvendinimo veiksmų planas.

Stokholmo programoje numatyti ES policijos, muitinės ir gelbėjimo tarnybų bendradarbiavimo, prieglobsčio, migracijos ir vizų politikos bei bendradarbiavimo baudžiamojoje ir civilinėje teisėje pagrindai 2010-2014 m.

Per pokalbį viceministrė pabrėžė totalitarinių režimų įvykdytų nusikaltimų įvertinimo ES lygiu tęstinumo svarbą, siekiant istorinio teisingumo.

Taip pat buvo apsikeista nuomonėmis dėl ES šalių narių operatyvinį bendradarbiavimą sienų apsaugos srityje koordinuojančios agentūros FRONTEX specializuotų padalinių steigimo. A. Skaisgirytė Liauškienė supažindino D. Lopez Garrido su planais siekti, kad vienas iš šios agentūros padalinių būtų įkurtas Lietuvoje.

Pokalbio metu buvo paliesta ES Rytų partnerystės iniciatyva, vizų režimo liberalizavimo Rytų Europos valstybėms klausimas. Buvo pabrėžta, kad Lietuva toliau sieks vizų režimo šių šalių piliečiams supaprastinimo ir tokiu būdu užtikrinti didesnį jų mobilumą.

A. Skaisgirytė Liauškienė pakvietė Ispanijos valstybės sekretorių apsilankyti Lietuvoje.

Lietuvos užsienio reikalų viceministrė sausio 12-14 dienomis La Granchoje dalyvauja neformaliame Europos Sąjungos valstybių narių Europos ministrų susitikime, kuriame aptariami Ispanijos pirmininkavimo ES prioritetai, Lisabonos sutarties įgyvendinimas ir būsimoji strategija ES2020, skirta ekonominiam augimui ir užimtumui ES stiprinti.

LR URM Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *