Leonardo da Vinci mobilumo projektas: Į pagalbą daugiabučių namų atnaujinimo programai

pagal | 2012-03-01

Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinis rengimo centras įgyvendina Leonardo da Vinci mobilumo projektą Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0498 „Į pagalbą daugiabučių namų atnaujinimo programai“.

Lietuvoje 60 proc. bendro gyvenamojo fondo sudaro stambiaplokščiai gyvenamieji namai, pastatyti 1960–1990 m. Šių namų techninė būklė prasta, ypač jų šiluminės charakteristikos. Paskaičiuota, kad šiems namams dalinai modernizuoti reikia 7 milijardų litų, o visiškai modernizuoti – 20 milijardų. LR Vyriausybė patvirtino šių namų modernizavimo programą, kurioje numatyta iki 2020 m. modernizuoti 20 proc. tokių pastatų. Dalis investicijų šiuo atveju bus skiriama pagal projekto energinį efektyvumą, t. y. pagal tai, kiek numatoma sutaupyti energijos. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros duomenimis, 2010-ieji metai bus užbaigti pasiekus 540 renovacijos programoje dalyvaujančių daugiabučių ribą. 2011-aisiais planuojama, kad renovuotis pradės po 10-20 daugiabučių kas mėnesį, o 2011-ųjų pabaigoje bendras dalyvaujančių namų skaičius pasieks 780.

Lietuvoje renovuojant daugiabučius namus fiksuojama daug renovavimo – šiltinimo klaidų: projektavimo, renovavimo – šiltinimo sistemų komponentų (medžiagų) parinkimo, montavimo, darbo jėgos kokybės. Montavimo klaidas lemia pastaraisiais metais Lietuvoje sparčiai išaugę statybų apimtys ir tempai. Atitvarinių sienų konstrukcijų ir šiltinimo montavimo darbai vykdomi neišlaikant jokios technologinės pertraukos, kitaip tariant, šiltinamos šviežiai išmūrytos sienos. Šioje srityje rinkoje daugiausia dirba smulkios statybos įmonės, kurios neužtikrina atliekamų darbų kokybės, namų renovacija nėra efektyvi energijos taupymo atžvilgiu.

Būtent panašias problemas ir siekia spręsti projektas, kad pasitobulinę stažuotėse profesinių mokyklų mokiniai, išvengtų klaidų kartojimo darbinėje praktikoje. Stažuotei pasirinkta puiki vieta projekto tikslams realizuoti– Vokietija, kur namų daugiaaukščių namų renovacijoje pasiekti puikūs rezultatai.

Projekto tikslai- tobulinti, įtvirtinti pastatų restauratorių, apdailininkų, statybos verslo paslaugų teikėjų kompetencijas daugiabučių namų renovacijos (atnaujinimo) srityje, detaliau: medžiagų objekto renovacijai parinkimas; atitvarų – sienų, stogo, grindų įrengimo technologijos, tradicinių konstrukcijų panaudojimo galimybė, langų įrengimas; namų formos, pastatų orientacija; pastato sandarumo įvertinimas, šiluminės varžos; naudojami įrankiai, įranga.

Projekto pradžioje suorganizuotas įžanginis seminaras „Daugiabučių namų atnaujinimas Lietuvoje“, kuriame dalyvavo Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros, Kauno skyriaus atstovas Gediminas Zakšauskas. Svečias pristatė Daugiabučių namų atnaujinimo programą Lietuvoje, jos tikslą, statistiką, renovaciją Kauno mieste, energetinį efektyvumą didinančias priemones, namų atnaujinimo eigą, renovacijos pavyzdžius Kauno mieste.

Projekto metu praktikas atliko Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro mokiniai.

Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro mokiniai atliko praktiką Gesellschaft für Europabildung e.V. organizacijoje Berlyne.

Mokiniai renovavo daugiabutį namą Berlyno mieste, mokiniai dirbo paruošiamuosius šiltinimui darbus, paruošiamuosius darbus apdailai, betonavimo darbus. Visi darbai buvo atliekami rankiniu būdu. Mokiniai naudojo plaktukus, kirstukus, matavimo tikrinimo ir žymėjimo įrankius: liniuotę, gulsčiukus. Rankinę gervę pakėlimo darbams, nes dirbo penkiaaukštyje. Betono maišyklės taip pat nenaudojo, o betoną maišė rankomis. Šiam darbo procesui naudojo cementą, žvyrą, skaldą. Iš šių medžiagų gamino darbo vietoje betoną ir objekto rūsyje betonavo grindis.
Mokiniai gavo įmonių sertifikatus, kad atliko praktiką, taip pat Europass mobilumo dokumentus. Mokinių įgytos žinios ir įgūdžiai buvo įvertinti siunčiančiose organizacijose. Mokiniai patobulino kalbinius įgūdžius, labiau domisi specialybe, stažuotė padės susirasti ateityje geresnį darbą.

Daugiau informacijos

Ričardas Šeštokas, Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, direktorius Tel. 8 37 451434 El. p. ksm@takas.lt
Tomas Vilčinskas, Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras projektų vadovas Tel. 8 37 769000 El. projektai@ksm.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *