Kovai su nedarbu – neatidėliotini veiksmai

pagal | 2010-02-01

Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius ne kartą yra pabrėžęs, kad šiais metais pats svarbiausias Vyriausybės uždavinys – nedarbo mažinimas. Įgyvendinant Nacionalinio susitarimo idėjas ir sausio 15 dieną įvykusio Darbo forumo išvadas Ministras Pirmininkas patvirtino tris darbo grupes, kurios per 2 mėnesius turės pateikti konkrečius pasiūlymus pagal temas:

1. darbo vietų kūrimas ir išsaugojimas per ekonomikos ir verslumo skatinimo programas;
2. darbo santykių tobulinimo, darbo demokratijos stiprinimo priemonės;
3. bedarbių rėmimo sistemos ir darbo biržų veiklos pertvarka.

Sudarytose Darbo grupėse dalyvauja visų Nacionalinio susitarimo partnerių – asocijuotų verslo struktūrų, profesinių sąjungų ir Vyriausybės – atstovai. Verslo skatinimo, darbo vietų kūrimo ir išsaugojimo grupės vadovu paskirtas ūkio ministras Dainius Kreivys, darbo santykių teisinio reglamentavimo tobulinimo grupei vadovauja Ministro Pirmininko kancleris Deividas Matulionis ir paramos bedarbiams grupei – socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas. Šių darbo grupių pasiūlymai papildys nuo pat šios Vyriausybės veiklos pradžios pradėtą ekonomikos skatinimo ir užimtumo rėmimo politiką.
Prie nedarbo mažinimo jau nemažai prisidėjo nuo 2009 m. Ūkio ministerijos vykdomas Ekonomikos skatinimo planas, kurio vienas tikslų – parama verslui, padedant jam atlaikyti krizę ir tuo pačiu išsaugoti esamas darbo vietas bei kurti naujas. Šio plano priemonės, apimančios verslo aplinkos gerinimą, eksporto ir investicijų skatinimą, verslo finansavimą ir kreditinių išteklių prieinamumo didinimą, pastatų energetinio efektyvumo didinimą ir ES paramos spartinimą per 2009 metus leido į Lietuvos ūkį įlieti 3,9 mlrd. litų. Ekonomikos skatinimo plano priemonėmis pasinaudojo daugiau kaip 4 tūkst. Lietuvos įmonių (kas penkiolikta realiai veikianti įmonė). Tokia pinigų „injekcija“ į Lietuvos ekonomiką sukūrė arba išsaugojo ne mažiau kaip 40 tūkst. darbo vietų.
Ekonomikos skatinimo planas tęsiamas ir šiais metais – į šalies ūkį planuojama įlieti dar 6 mlrd. litų. 2010 metais dar didesniu mastu bus tęsiamos 2009 metais pradėtos priemonės, savo veiklą pradės Verslumo skatinimo fondas. Fondo lėšomis bus remiamos labai mažos ir mažos įmonės, fiziniai asmenys, ketinantys pradėti savo verslą, o socialinės įmonės – ketinančios plėtoti savo verslą.
Tęsiant visuomeninių pastatų renovacijos programą, 2010-aisiais siekiama padidinti renovuojamų viešųjų pastatų skaičių nuo dabartinių 250 iki 450. Tokiu būdu dar keli šimtai statybos ir renovacijos bendrovių gaus užsakymų ir išlaikys darbo vietas. Iš viso Ekonomikos skatinimo plano priemonės 2010 m. leis išsaugoti arba sukurti naujų 60 tūkst. darbo vietų.
Kaip tik šiuo metu startuoja naujoji Daugiabučių namų modernizavimo programa, kuriai numatyta skirti 784 mln. litų. Namų bendrijos, administratoriai jau šiandien kviečiami pradėti rengti daugiabučių namų šiltinimo projektus pagal naująją programą. Daugiau informacijos – tinklalapyje www.atnaujinkbusta.lt arba nemokama telefono linija 8 800 20012. Įsibėgėjus programai atsiras užsakymų statybos ir renovavimo įmonėms, bus sukurta nemažai naujų darbų vietų.
Siekiant paskatinti gyventojus pradėti savo verslą ir taip kurti darbo vietas, įmonėms, kuriose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 500 tūkstančių litų, pelno mokesčio tarifas buvo sumažintas iki 5 procentų. Taikant 5 procentų tarifą apmokestinamas 2010 ir vėlesnių metų pelnas. Šis tarifas taikomas visoms mažoms įmonėms, nepriklausomai nuo jų teisinės formos.
Siekiant veiksmingesnės užimtumo rėmimo politikos 2009 metais priimti reikalingi tam teisės aktai. Darbo rinkos politika pertvarkyta taip, kad kuo daugiau bedarbių būtų įtraukiama į aktyvias darbo rinkos politikos priemones. Lietuvos darbo birža šiuo metu ES fondų lėšomis vykdo projektus, kuriais finansuojamas bedarbių profesinis mokymas, darbo rotacija, įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimas, viešieji darbai.
Iš viso į aktyvias darbo rinkos politikos priemones teritorinės darbo biržos 2009 m. nukreipė virš 46,5 tūkst. asmenų, o šių asmenų užimtumo rėmimui panaudota 151,2 mln. litų Europos Socialinio fondo, Užimtumo fondo ir valstybės biudžeto lėšų. Tarpininkaujant teritorinėms darbo biržoms įdarbinta 122 tūkst. ieškančių darbo asmenų.
Darbą praradusiems asmenims numatytos papildomos priemonės iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Tai vienkartinė įsidarbinimo išmoka, verslumo skatinimas, darbo paieškos išlaidų, kvalifikacijos kėlimo išlaidų kompensacijos ir kt.
Teikiama valstybės parama socialinėms įmonėms. 2009 m. pabaigoje veikė 102 socialinės įmonės, iš kurių 73 turėjo neįgaliųjų socialinės įmonės statusą. Socialinėms įmonėms teikiama valstybės pagalba leido išsaugoti per 1,8 tūkst. darbo vietų, įsteigti (pritaikyti) 75 naujas neįgaliesiems skirtas darbo vietas.
Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas verslui dirbti sunkmečio sąlygomis, bei išvengti masinių darbuotojų atleidimų ir išsaugoti darbo vietas, 2009 metais buvo priimtos Darbo kodekso pataisos, kuriomis buvo sudarytos sąlygos lanksčiau reglamentuoti darbo teisinius santykius per kolektyvines sutartis. Taip pat parengti ir pateikti Seimui Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo ir Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pakeitimų projektai, kuriais siekiama išspręsti problemas, kai darbuotojai, negauna darbo užmokesčio, nes darbdavio (ar jo atstovo) buvimo vieta nėra žinoma ir darbo sutartys nėra nutrauktos.
Šios priemonės padėjo stabdyti nedarbo augimą, tačiau jų nepakanka. Vyriausybė drauge su socialiniais partneriais ieško naujų instrumentų, kurie padėtų mažinti nedarbo lygį ir spręsti su tuo susijusias problemas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *