Gaisrinių tyrimų centro Sertifikavimo tarnybą įvertino Nacionalinis akreditacijos biuras prie Aplinkos ministerijos

pagal | 2010-01-21

Šių metų sausį patikrinimo metu Nacionalinio akreditacijos biuro prie Aplinkos ministerijos auditoriai teigiamai įvertino Gaisrinių tyrimų centro Sertifikavimo tarnybos veiklą. Apibendrindami atliktą auditą jie pažymėjo, kad darbuotojai yra kompetentingi, gerai išmanantys atitikties vertinimo procedūras, o Gaisrinių tyrimų centro Sertifikavimo tarnyba savo veiklą vykdo griežtai laikydamasi kokybės sistemos reikalavimų. Teigiamas Nacionalinio akreditacijos biuro įvertinimas sudaro prielaidas siekti tolesnio Sertifikavimo tarnybos akreditavimo srities praplėtimo, apimant ir produktų, kuriuos nuo 2009 m. gali išbandyti Gaisrinių tyrimų centro Atsparumo ugniai bandymų skyrius, atitikties įvertinimą.

Gaisrinių tyrimų centro Sertifikavimo tarnyba nuo 2007 m. gruodžio 27 d. savo veiklą vykdo kaip akredituota atitikties įvertinimo įstaiga. Nacionalinio akreditacijos biuro prie Aplinkos ministerijos išduotas akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.03.009 liudija, kad Gaisrinių tyrimų centro Sertifikavimo tarnyba atitinka LST EN 45011:1998 standarto reikalavimus ir yra akredituota atlikti gaisrinės įrangos ir priešgaisrinių priemonių sertifikavimo darbus.

Nacionaliniam akreditacijos biurui išdavus akreditavimo pažymėjimą, nustatyta tvarka kasmet atliekami periodiniai priežiūros įvertinimai (auditai). 2008 m. pabaigoje pirmojo tikrinimo metu buvo nustatyta nemažai pastabų ir rekomendacijų, kurios sėkmingai ištaisytos ir įgyvendintos.

2009 m. pabaigoje Nacionaliniam akreditacijos biurui buvo pateikta paraiška akredituoti Gaisrinių tyrimų centro Atsparumo ugniai bandymų skyrių pagal šiuos standartus: LST EN 1364-1:2002 „Nelaikančių elementų atsparumo ugniai bandymai. 1 dalis. Sienos“, LST EN 1363-1:2004 „Atsparumo ugniai bandymai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“, LST EN 1363-2:2000 „Atsparumo ugniai bandymai. 2-oji dalis. Pakaitinės ir papildomos procedūros“, LST EN 1634-1:2009 „Durų blokų, anginių sąrankų ir atidaromųjų langų blokų bei statybinių apkaustų elementų atsparumo ugniai ir apsaugos nuo dūmų bandymai. 1 dalis. Durų, anginių ir atidaromųjų langų atsparumo ugniai bandymai“, LST EN 1366-2:2000 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 2 dalis. Priešgaisrinės sklendės“. Akreditavimas leistų pasiekti, kad šio skyriaus atliktų bandymų ataskaitos būtų pripažintos visose Europos Sąjungos šalyse.

Tai ateityje sudarys palankias sąlygas tam, kad Gaisrinių tyrimų centre būtų atliekami akredituoti atsparumo ugniai bandymai ir akredituotas atitinkamų statybos produktų atitikties įvertinimas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *